# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1100 รวมคอร์ส Grammar ม.ต้น ฿ 7,300
฿ 6,600
รายละเอียด
BE1111 Basic Eng ม.ต้น ฿ 2,400 รายละเอียด
BE1121 Primary ม.ต้น ฿ 2,400 รายละเอียด
BE1131 Review ม.ต้น ฿ 2,500 รายละเอียด
BE1221 Reading and Vocabulary ฿ 2,500 รายละเอียด
BE1300 รวมคอร์ส Exam ม.ต้น ฿ 4,200
฿ 3,800
รายละเอียด
BE1320 ตะลุยโจทย์ Eng สอบเข้าเตรียมฯ ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1340 ตะลุยโจทย์ ONET ม.3 ฿ 3,000 รายละเอียด