# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
- Perfect TOEFL and IELTS ฿ 25,000 รายละเอียด
BE2100 รวมคอร์ส Grammar ม.ปลาย ฿ 7,500
฿ 6,700
รายละเอียด
BE2110 รวมคอร์ส Advanced Grammar ฿ 5,000
฿ 4,600
รายละเอียด
BE2111 Advanced Grammar 1 ฿ 2,500 รายละเอียด
BE2112 Advanced Grammar 2 ฿ 2,500 รายละเอียด
BE2120 Error Identification ฿ 2,500 รายละเอียด
BE2200 รวมคอร์ส Skill ม.ปลาย ฿ 13,800
฿ 11,000
รายละเอียด
BE2210 รวมคอร์ส Vocab ฿ 6,400
฿ 5,800
รายละเอียด
BE2211 Absolute Vocabulary ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2212 OMG Vocab ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2220 Reading Structure ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2230 Lookin’ Good Writing ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2300 รวมคอร์ส Exam ม.ปลาย ฿ 9,000
฿ 7,800
รายละเอียด
BE2310 ตะลุยโจทย์ GAT ฿ 3,000 รายละเอียด
BE2320 ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ฿ 3,000 รายละเอียด
BE2330 ตะลุยโจทย์ ONET ม.6 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE3412 GAT Speed Up ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3413 Grammar Shortcut ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3414 GAT Speed Up + Grammar Shortcut ฿ 2,400
฿ 1,900
รายละเอียด
BE3415 สอบตรงมช. + Grammar Shortcut ฿ 2,400 รายละเอียด
BE3416 สอบตรงมข. + Grammar Shortcut ฿ 2,400 รายละเอียด
BE3417 สอบตรงมอ. + Grammar Shortcut ฿ 2,400 รายละเอียด
BE3430 สอบตรง มอ. ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3440 สอบตรง มช. ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3450 สอบตรง มข. ฿ 1,200 รายละเอียด