# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
- ONET ม.3 วิชาภาษาไทย ฿ 1,500 รายละเอียด
- ONET ม.6 วิชาภาษาไทย ฿ 5,000 รายละเอียด