# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
- Perfect TOEFL and IELTS ฿ 25,000 รายละเอียด
- ONET ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ฿ 5,000 รายละเอียด
- ONET ม.6 วิชาภาษาไทย ฿ 5,000 รายละเอียด
BE2230 Lookin’ Good Writing ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4100 English for Work พูดอย่างเซียน เขียนอย่างโปรฯ ฿ 5,100
฿ 4,500
รายละเอียด
BE4300 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ CUTEP 70 UP ฿ 5,100
฿ 4,500
รายละเอียด
BE4401 ติวสอบ ก.พ. แบบเหนือเมฆ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4200 HOT TOEIC 750 UP ฿ 4,500
฿ 3,900
รายละเอียด
BE5261 ตะลุยโจทย์ ONET คณิตศาสตร์ ม.3 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE5361 ตะลุยโจทย์ ONET คณิตศาสตร์ ม.6 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2211 Absolute Vocabulary ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2330 ตะลุยโจทย์ ONET ม.6 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE2320 ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ฿ 3,000 รายละเอียด
BE2310 ตะลุยโจทย์ GAT ฿ 3,000 รายละเอียด
BE1340 ตะลุยโจทย์ ONET ม.3 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE2212 OMG Vocab ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1320 ตะลุยโจทย์ Eng สอบเข้าเตรียมฯ ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2220 Reading Structure ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1221 Reading and Vocabulary ฿ 2,500 รายละเอียด
BE1131 Review ม.ต้น ฿ 2,500 รายละเอียด
BE2111 Advanced Grammar 1 ฿ 2,500 รายละเอียด
BE2112 Advanced Grammar 2 ฿ 2,500 รายละเอียด
BE2120 Error Identification ฿ 2,500 รายละเอียด
BE1111 Basic Eng ม.ต้น ฿ 2,400 รายละเอียด
BE1121 Primary ม.ต้น ฿ 2,400 รายละเอียด
BE1422 Turbo สอบเข้า EP ม.1 ฿ 1,500 รายละเอียด
- ONET ม.3 วิชาภาษาไทย ฿ 1,500 รายละเอียด
BE1410 ตะลุยโจทย์ ONET ป.6 ฿ 1,400 รายละเอียด
BE1421 Turbo สอบเข้าม.1 ฿ 1,400 รายละเอียด
BE3430 สอบตรง มอ. ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3440 สอบตรง มช. ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3450 สอบตรง มข. ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3413 Grammar Shortcut ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3412 GAT Speed Up ฿ 1,200 รายละเอียด