แจ้งการโอนเงิน

ชื่อคอร์ส: Perfect SAT English 600+
ผู้สอน: KruPloy (ครูพลอย) Berante
ระยะเวลาเรียน: 365 วัน
ราคา: 9,500 บาท

กรุณาเลือกช่องทางการจ่ายเงิน


ชื่อผู้เรียน
นามสกุล
อีเมล *password ในการเข้าสู่ระบบเรียน จะถูกส่งเข้า email นี้
จำนวนเงินที่โอน
วันเวลาที่โอน *กรอกวันเวลาที่ถูกต้องจะได้ตรวจสอบง่ายขึ้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า
ธนาคารของผู้โอน
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
รหัสคูปอง (ถ้ามี)
ที่อยู่
โรงเรียน
รู้จักเว็บไซต์จาก