- คอร์สพิเศษ ตะลุยโจทย์ GAT ENG + GAT เชื่อมโยง เพื่อพิชิต 300 คะแนนเต็ม
- อัพเดทเนื้อหาใหม่ทั้ง 2 คอร์ส ตะลุยโจทย์ข้อสอบปีล่าสุด เพื่อให้ตรงกับข้อสอบปี 63 มากที่สุด

ตะลุยโจทย์ GAT ENG
- เน้นการฝึกทำโจทย์โดยแบ่งเป็นแต่ละ Part เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจใน Part นั้นๆ อย่างชัดเจน
- รวบรวมโจทย์ต่างๆ คัดมาดีที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับการออกข้อสอบ GAT ปี 63 
- ฝึกทำข้อสอบจากปีก่อนๆ พร้อมเฉลยให้เข้าใจอย่างละเอียด
- เฉลยอย่างละเอียด ตอบทุกปัญหาข้อสงสัยในข้อสอบ 
- คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่จะเตรียมตัวสอบ GAT English

GAT เชื่อมโยง โดย P' Hagrid (พี่แฮกริด)
- สรุปวิธีการทำ ขั้นตอน เทคนิค เคล็ดลับและข้อควรระวังต่างๆ ในการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง
- ฝึกวิเคราะห์ “คำเนียน” หรือคำที่มีความหมายเหมือนกับคำที่โจทย์กำหนดมาแต่ใช้คำที่แตกต่างกัน 
- เพิ่มทักษะในการอ่าน คิด และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ 150 คะแนนเต็ม
 - วิธีอ่านจับใจความ วิเคราะห์คำเชื่อม วาดผังเชื่อมโยง เป็นระบบเพื่อให้ไม่พลาดในการตอบ

**คอร์สรวมเหมาะกับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ GAT 
**เพิ่มความมั่นใจในการสอบ รับรองคะแนนสูงทั้ง 2 วิชา ด้วยการติวเข้มคอร์สรวมสมัคร ตะลุยโจทย์ GAT ENG + GAT เชื่อมโยง แล้ว สามารถเรียน 1 คอร์สด้านบนนี้ได้เต็ม ๆ ตลอด 365 วัน