เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 141 ชั่วโมง 51 นาที
มีทั้งหมด 130 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เมื่อเรียนครบ 146 ชั่วโมง จะตัดคอร์สทันที
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป
slider

Pack พื้นฐานแน่น ม.ต้น + ติวสอบเตรียมอุดม

รวบรวม 3 คอร์สปูพื้นฐาน ม.ต้นที่ดีที่สุด และ 3 คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดม

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 11,999 บาท เท่านั้น!

22,000 บาท


รายละเอียดคอร์ส

รวบรวม 3 คอร์สปูพื้นฐาน ม.ต้นที่ดีที่สุด

1.ปรับพื้น ม.ต้น

 • ปูพื้นฐานความรู้ทุกด้าน ทั้ง Grammar / Vocab / Reading 
 • ทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทีดี เพื่อต่อยอดในการเรียนทักษะอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว


2.Grammar ม.ต้น 1&2

 • สรุปเนื้อหา Grammar ทั้งหมด ด้วยหลักการที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจได้ง่ายที่สุด
 • เน้นฝึกการทำโจทย์แบบต้องคิดพลิกแพลงด้วยเทคนิคต่างๆ 


3.Reading & Vocab เจาะเกราะ คำศัพท์การอ่าน ม.ต้น

 • สรุปเทคนิคการอ่าน โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางไวยากรณ์เป็นหลัก เพื่อให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เรียนรู้โครงสร้างประโยค เทคนิคจับใจความสำคัญ เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • รวมคำศัพท์ต่างๆ ของวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น มากกว่า 1,500 คำ
 • เรียนรู้รากศัพท์ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ เพื่อเพิ่มคลังคำศัทพ์ของน้องๆ ให้มากขึ้นโดยไม่ต้องท่องจำ


 รวบรวม 3 คอร์สเพื่อการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดม 

1.สรุป Grammar เข้า ม.4

 • รวบรวมแนวข้อสอบ และเทคนิคต่างๆ ของข้อสอบเข้าเตรียมอุดม
 • คัดสรรข้อสอบที่มีความยากมากๆ เกินระดับ ม. ต้น ซึ่งเป็นแนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดม


2.ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม

 • ฝึกทำข้อสอบ เพื่อให้น้องๆ ทำเป็นทุกแนว ไม่ว่าข้อสอบจะออกแบบไหน พร้อมเฉลยและอธิบายอย่างละเอียด


3.โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม

 • สรุปสุดท้าย รวบรวมเทคนิค เคล็ดลับเพื่อพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ๆ ทีสอบเข้า ม. 4 โรงเรียนชั้นนำ หรือ เตรียมอุดม 
 • ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

ปรับพื้น ม.ต้น ทดลองเรียน FREE 1.39.25 นาที  
Meeting People 1.36.20 นาที  
Daily Routines and Jobs 1.33.38 นาที  
The Past 1.33.17 นาที  
Travel 53.41 นาที  
Problems 53.02 นาที  
Comparisons 1.32.47 นาที  
Visitors 1.30.33 นาที  
Food 1.35.32 นาที  
Communication 1.33.12 นาที  
Making Plans 1.32.04 นาที  
Grammar Review: Verbs 1.48.40 นาที  
Progress Test 1.46.43 นาที  
Irregular Verbs 1.30.57 นาที  
ปรับพื้น ม.ต้น ครั้งที่ 14 1.38.16 นาที  
ปรับพื้น ม.ต้น ครั้งที่ 15 1.48.41 นาที  
ปรับพื้น ม.ต้น ครั้งที่ 16 + Simulator Test 1.13.29 นาที  
Tense Overview Part 1 FREE 1.57.16 นาที  
Tense Overview Part 2 1.37.14 นาที  
Active Voice & Passive Voice Part 1 1.39.35 นาที  
Active Voice & Passive Voice Part 2 1.02.06 นาที  
Agreement Of Subject And Verbs Part 1 1.33.45 นาที  
Agreement Of Subject And Verbs Part 2 1.19.32 นาที  
Finite and Non-finite Verb Part 1 1.38.18 นาที  
Finite and Non-finite Verb Part 2 1.31.40 นาที  
Word Families Part 1 1.14.05 นาที  
Word Families Part 2 1.08.40 นาที  
Additional Sentences 53.46 นาที  
Helping Verbs Part 1 1.21.55 นาที  
Helping Verbs Part 2 1.05.32 นาที  
Helping Verbs Part 3 1.10.15 นาที  
เฉลยชีทเสริม V. กลุ่มแปลว่าทำให้ 9.20 นาที  
Extra Unit - Grammar ม.ต้น 1 1.06.49 นาที  
Comparison Of Adjectives And Adverbs Part 1 FREE 54.03 นาที  
Comparison Of Adjectives And Adverbs Part 2 1.08.32 นาที  
Conditional And Wishes Part 1 1.05.45 นาที  
Conditional And Wishes Part 2 1.26.49 นาที  
Conditional And Wishes Part 3 1.19.11 นาที  
Indirect Speech and Question Part 1 1.40.10 นาที  
Indirect Speech and Question Part 2 1.06.39 นาที  
Dependent Clause - Adjective Clause Part 1 1.13.43 นาที  
Dependent Clause - Adjective Clause Part 2 1.32.52 นาที  
Dependent Clause - Adjective Clause Part 3 51.02 นาที  
Dependent Clause - Adverb Clause 16.35 นาที  
Dependent Clause - Noun Clause 25.52 นาที  
Connectors Part 1 46.42 นาที  
Connectors Part 2 57.04 นาที  
Connectors Part 3 14.47 นาที  
Inversions 48.20 นาที  
Extra Unit 1 - Possessives 1.05.49 นาที  
Extra Unit 2 - Reflexive Pronouns 39.37 นาที  
Extra Unit 3 - Articles 1.03.31 นาที  
Extra Unit 3 - ส่วนแบบฝึกหัด 41.35 นาที  
Extra Unit 4 - Quantifiers Part 1 1.34.41 นาที  
Extra Unit 5 - Quantifiers Part 2 1.44.41 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 1 FREE 48.30 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 2 37.05 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 3-5 1.34.44 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 6-9 1.22.20 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 10-12 1.46.48 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 13-15 1.36.28 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 16-18 1.47.36 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 19-21 1.44.09 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 22-24 1.17.00 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 25-27 1.33.53 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 28-30 Part 1 32.51 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Reading 28-30 Part 2 1.44.32 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Vocab Section Part 1 1.24.12 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Vocab Section Part 2 1.08.18 นาที  
เจาะเกราะคำศัพท์และการอ่าน ม.ต้น - Idioms 1.02.20 นาที  
Tense Overview 4 Aspects FREE 13.44 นาที  
Present Simple Tense Vs Present Continuous Tense 26.12 นาที  
แบบฝึกหัดทบทวน 12.10 นาที  
Past Simple Tense Vs Present Perfect Tense Vs Present Perfect Continuous Tense 18.05 นาที  
Past Simple Tense Vs Past Continuous Tense Vs Past Perfect Tense 15.16 นาที  
Advanced Step Of Past Tense 13.25 นาที  
All Aspects Of Future Tense 15.48 นาที  
Finite Verb 11.14 นาที  
Non-Finite Verb 35.48 นาที  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 1 23.28 นาที  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 2 25.50 นาที  
Finite & Non-finite Verb Exercise 31.42 นาที  
Verb กลุ่มที่แปลว่าทำให้ 14.10 นาที  
Participle Adjective Exercise 10.23 นาที  
รูปแบบการดู Noun Verb 16.23 นาที  
รูปแบบการดู Adjective Adverb 20.40 นาที  
Word Form - Test Part 1 16.35 นาที  
Word Form - Test Part 2 10.08 นาที  
Word Form - Test Part 3 23.23 นาที  
Passive Voice 9.11 นาที  
Active and Passive Voice - Test Part 1 14.47 นาที  
Active and Passive Voice - Test Part 2 16.56 นาที  
Relative Clause 36.13 นาที  
Adjective Comparison 5.32 นาที  
Superlative Form 14.32 นาที  
Comparison Test 20.10 นาที  
Conditional Sentences 14.51 นาที  
Conditional Sentences - Test Part 1 16.10 นาที  
Conditional Sentences - Test Part 2 11.52 นาที  
ตะลุยโจทย์ ครั้งที่ 1 48.41 นาที  
ตะลุยโจทย์ ครั้งที่ 2 59.46 นาที  
ตะลุยโจทย์ ครั้งที่ 3 53.42 นาที  
ตะลุยโจทย์ ครั้งที่ 4 38.41 นาที  
ตะลุยโจทย์ ครั้งที่ 5 50.28 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 1 Part 1 FREE 59.00 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 1 Part 2 30.17 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 2 1.44.48 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 3 1.48.26 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 4 1.31.56 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 5 1.26.34 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 6 1.28.44 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 7 1.39.19 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 8 1.28.25 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 9 1.29.08 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 10 1.33.21 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 11 1.29.58 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 12 1.19.56 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 13 1.36.54 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 14 1.51.33 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 15 + Simulator Test 2.23.14 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 16 56.58 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 17 ข้อสอบชุดที่ 7 Ep.1 1.44.59 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 18 ข้อสอบชุดที่ 7 Ep.2 2.13.42 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 19 ข้อสอบชุดที่ 8 Ep.1 1.59.22 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 20 ข้อสอบชุดที่ 8 Ep.2 29.15 นาที  
ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 21 ข้อสอบชุดที่ 8 Ep.3 1.34.38 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 1 2.00.06 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 2 1.45.12 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 3 1.54.07 นาที  
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม ครั้งที่ 4 1.33.05 นาที  
ปรับพื้นฐาน ม.ต้น.pdf
Grammar ม.ต้น 1.pdf
Grammar ม.ต้น 2.pdf
Reading and Vocab.pdf
สรุป Grammar เข้า ม.4.pdf
ตะลุยโจทย์อังกฤษเข้าเตรียมอุดม.pdf
โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ