เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 34 ชั่วโมง 23 นาที
มีทั้งหมด 81 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เมื่อเรียนครบ 63 ชั่วโมง จะตัดคอร์สทันที
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป
slider

Pack TU-GET 750 + Vocab

คอร์ส TU-GET แบบ 3 IN 1 ครบทั้งปูพื้นฐาน + ติวสอบ + คลังคำศัพท์

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,390 บาท เท่านั้น!

6,000 บาท


รายละเอียดคอร์ส

(คอร์ส Perfect TU-GET 750+ คอร์สEssential Vocabulary for International Programs)

- 3 IN 1 ครบทั้งปูพื้นฐาน + ติวสอบ + คลังคำศัพท์  


คอร์ส TU-GET 750+

 • เนื้อหาครบทั้ง 3 พาร์ท Grammar / Vocabulary / Reading
 • ปูพื้นฐานแกรมม่าให้ในคอร์ส             
 • ตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบจากข้อสอบจริง เพื่อควาแม่นยำในการทำข้อสอบ           
 • รวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบทุกปี พร้อมสรุป 


คอร์ส Essential Vocabulary for International Programs

 • รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 500 คำ โดยแบ่งตามหัวข้อ โดยเลือกหัวข้อที่ออกสอบบ่อย เพื่อให้ครอบคลุมการออกข้อสอบทั้งหมด
 • สอนการแปลความหมา่ย จับใจความ ทางลัดเพิ่มคะแนนในพาร์ทต่างๆ
 • เพิ่มความแม่นยำด้วยแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมสอบ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เปิดรับคะแนนจาก TU-GET
 • ต้องการ Up คะแนนสอบ
 • ต้องการได้คลังคำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อการเตรียมตัวสอบ

Tense Overview 4 Aspects FREE 13.44 นาที  
Present Simple Tense Vs Present Continuous Tense 12.59 นาที  
แบบฝึกหัดทบทวน 12.10 นาที  
Past Simple Tense Vs Present Perfect Tense Vs Present Perfect Continuous Tense 18.05 นาที  
Past Simple Tense Vs Past Continuous Tense Vs Past Perfect Tense 15.16 นาที  
Advanced Step of Past Tense 13.25 นาที  
All Aspects Of Future Tense 13.27 นาที  
Finite Verb FREE 14.41 นาที  
Non-Finite Verb 14.41 นาที  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 1 23.28 นาที  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 2 25.50 นาที  
Finite & Non-Finite Verb Exercise 31.42 นาที  
Verb กลุ่มที่แปลว่าทำให้ 14.10 นาที  
Participle Adjective Exercise 10.23 นาที  
รูปแบบการดู Noun Verb 16.23 นาที  
รูปแบบการดู Adjective Adverb 20.40 นาที  
Word Form - Test Part 1 16.35 นาที  
Word Form - Test Part 2 10.08 นาที  
Word Form - Test Part 3 19.44 นาที  
เนื้อหา The Passive Voice 9.11 นาที  
Active & Passive Voice - Test Part 1 14.47 นาที  
Active & Passive Voice - Test Part 2 12.48 นาที  
Relative Clause 36.13 นาที  
Adjective Comparisons 5.32 นาที  
Superlatives Form 14.32 นาที  
Comparisons - Test 18.50 นาที  
เนื้อหา Conditional Sentences 14.51 นาที  
Conditional Sentences Test Part 1 16.10 นาที  
Conditional Sentences Test Part 2 11.52 นาที  
Tense Overview 16.15 นาที  
Pronoun 17.26 นาที  
Affect-Effect 7.00 นาที  
Word Form 9.54 นาที  
Passive 8.18 นาที  
Because Vs Because Of 6.20 นาที  
Let Make Help 7.08 นาที  
V.To Infinitive 6.29 นาที  
Ralative Pronoun 6.33 นาที  
Relative Clause 8.38 นาที  
Make Vs Do 3.09 นาที  
Participle 7.54 นาที  
Despite Vs In Spite Of 8.50 นาที  
If Clause 11.59 นาที  
Subject & Verb Agreement 11.28 นาที  
Some Vs Other 4.52 นาที  
Few Vs Little 6.05 นาที  
No Vs Not Vs None 5.13 นาที  
In Order To Vs So That 4.13 นาที  
Comparison 5.05 นาที  
Gerund 10.16 นาที  
TU-GET Writing Ability ครั้งที่ 1 - Error Identification 1 48.06 นาที  
TU-GET Writing Ability ครั้งที่ 2 - Sentence Completion 1 53.35 นาที  
TU-GET Writing Ability ครั้งที่ 3 - Error Identification 2 36.33 นาที  
TU-GET Writing Ability ครั้งที่ 4 - Sentence Completion 2 32.28 นาที  
TU-GET Writing Ability ครั้งที่ 5 - Error Identification 3 58.33 นาที  
TU-GET Writing Ability ครั้งที่ 6 - Sentence Completion 3 24.33 นาที  
Vocabulary Cloze Test 1 47.05 นาที  
Vocabulary Synonym 1 38.40 นาที  
Vocabulary Cloze Test 2 32.51 นาที  
Vocabulary Synonym 2 36.02 นาที  
Vocabulary Cloze Test 3 54.01 นาที  
Vocabulary Synonym 3 33.55 นาที  
Passage 1 - Cider 1.07.31 นาที  
Passage 2 - Kimchi 38.01 นาที  
Passage 3 - Cosmetic Surgery 42.39 นาที  
Passage 4 - Economic Slowdown 44.06 นาที  
Passage 5 - International Airport 40.50 นาที  
Passage 6 - Natural Selection 40.21 นาที  
Unit 1 Festivals in Their Cultural Context small 1.03.15 นาที  
Unit 2 Describing the World 50.34 นาที  
Unit 3 Environment and Conservation 46.21 นาที  
Unit 4 Health and Illness 55.14 นาที  
Unit 5 Technology and Its Impact 27.01 นาที  
Unit 6 Permission and Prohibition 50.21 นาที  
Unit 7 Apologizing, Forgiving and Reconciliation 40.34 นาที  
Unit 8 Complimenting and Praising 55.38 นาที  
Unit 9 Reminiscences and Regrets 41.02 นาที  
Unit 10 Agreement, Disagreement and Compromise 52.51 นาที  
Unit 11 Test Practice 1 – Cloze Test 1.20.12 นาที  
Unit 12 Test Practice 2 – Synonyms 1.18.35 นาที  
Perfect TU-GET 750+.pdf
Essential Vocabulary for International Programs.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ