เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 49 ชั่วโมง 32 นาที
มีทั้งหมด 112 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เมื่อเรียนครบ 106 ชั่วโมง จะตัดคอร์สทันที
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป
slider

Perfect IELTS 8 Plus

รวมคอร์สติวสอบ IELTS ที่จะช่วยให้ทำคะแนนได้เกิน 8 ทั้ง 4 Skills (Reading, Writing, Speaking, Listening)

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 8,900 บาท
รายละเอียดคอร์ส

- ตรวจ Speaking Test พร้อมให้ comment แบบไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดอายุคอร์ส

- ตรวจงานเขียนพร้อมให้ comment แบบไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดอายุคอร์ส

- รวมคอร์สติวสอบ IELTS ที่จะช่วยให้ทำคะแนนได้เกิน 8 ทุก Part ทั้ง Reading Writing Listening Speaking     

- ครบถ้วนทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่ใช้สอบ พร้อมคอร์สสรุป Grammar

- ฝึกฝนทักษะการอ่านตั้งแต่พื้นฐานจนถึงบทความที่ยากระดับข้อสอบ

- เทคนิคการอ่านให้ได้คำตอบที่ถูกต้องโดยไม่ต้องอ่านทั้งหมด

- เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบ Writing อย่างครบถ้วนทั้ง Task 1 และ Task 2

- ได้คลังศัพท์และสำนวนที่ต้องรู้เพื่อทำข้อสอบ Reading และ Writing

- ฝึกฟังอย่างมีเทคนิคที่ได้ช่วยให้ตอบคำถาม Listening ถูกอย่างง่ายดาย

- ได้คลังคำศัพท์สำคัญที่ต้องรู้ เพื่อทำข้อสอบ IELTS ช่วยให้อัพคะแนนได้ถึง Band8+ อย่างมั่นใจ


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการเรียน ฝึกอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

- ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS

Unit 1 The Present Tense FREE 38.11 นาที  
Unit 2 The Past Tense 28.22 นาที  
Unit 3 The Future Tense 35.30 นาที  
Unit 4 Active Voice and Passive Voice 33.13 นาที  
Unit 5 Relative Clause 41.08 นาที  
Unit 6 Verb Forms Gerunds and Infinitives 47.45 นาที  
Unit 7 Verbal Adjective Present and Past Participles 18.16 นาที  
Unit 8 Conditional Sentences 33.16 นาที  
รูปแบบการดู Noun Verb 16.23 นาที  
รูปแบบการดู Adjective Adverb 20.40 นาที  
Word Form - Test Part 1 16.35 นาที  
Word Form - Test Part 2 10.08 นาที  
Word Form - Test Part 3 23.23 นาที  
Tense Overview 16.15 นาที  
Pronoun 17.26 นาที  
Affect-Effect 7.00 นาที  
Word Form 9.54 นาที  
Passive 8.18 นาที  
Because Vs Because Of 6.20 นาที  
Let Make Help 7.08 นาที  
V.To Infinitive 6.29 นาที  
Relative Pronoun 6.33 นาที  
Relative Clause 8.38 นาที  
Participle 7.54 นาที  
Make vs Do 3.09 นาที  
Despite Vs In Spite Of 8.50 นาที  
If Clause 11.59 นาที  
Subject & V.Agreement 11.28 นาที  
Some Vs Other 4.52 นาที  
Few Vs Little 6.05 นาที  
No Vs Not Vs None 5.13 นาที  
In Order To Vs So That 4.13 นาที  
Comparison 5.05 นาที  
Gerund 10.16 นาที  
Unit 1 Reading Strategies 1: Features of a Passage FREE 47.18 นาที  
Unit 2 Reading Strategies 2: Skimming, Speed Reading and Understanding a Passage 33.42 นาที  
Unit 3 Descriptive Passages 1: Scanning for Specific Details & Recognising Paraphrase 47.16 นาที  
Unit 4 Descriptive Passages 2: Completing Notes or a Flow-chart & Labelling a Diagram 1.06.57 นาที  
Unit 5 The Main Ideas 1: Identifying the Main Idea 55.40 นาที  
Unit 6 The Main Ideas 2: Understanding the Main Points & Identifying Information in a Passage 50.10 นาที  
Unit 7 Matching Information 1: Identifying Types of Information 24.17 นาที  
Unit 8 Matching Information 2: Locating and matching information 55.37 นาที  
Unit 9 Discursive Passages 1: Reading Discursive Passages & Identifying Theories and Opinions 1.27.52 นาที  
Unit 10 Discursive Passages 2: Matching Features 1.14.04 นาที  
Unit 11 Multiple-Choice Questions 1 43.57 นาที  
Unit 12 Multiple-Choice Questions 2: A Writer’s Purpose 19.46 นาที  
Unit 13 Opinions and Attitudes 1: Argumentative Texts & The Writer’s Views 56.40 นาที  
Unit 14 Opinions and Attitudes 2: Grammatical Features 41.49 นาที  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 1 35.44 นาที  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 2 part 1 18.13 นาที  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 2 part 2 25.31 นาที  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 3 part 1 33.07 นาที  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 3 part 2 46.11 นาที  
Unit 1 Task 1 – Describing a Chart, Table or Graph 1: Understanding Graphs, Tables and Charts FREE 39.59 นาที  
Unit 2 Task 1 – Describing aChart, Table or Graph 2: More Complex Charts 21.20 นาที  
Unit 3 Task 1 – Describing a Chart, Table or Graph 3: Improving Your Task Achievement Score 40.05 นาที  
Unit 4 Task 1 – Comparing and Contrasting Graphs and Tables 1: Avoiding Repetition 15.07 นาที  
Unit 5 Task 1 – Comparing and Contrasting Graphs and Tables 2: Comparing and Contrasting Data 39.09 นาที  
Unit 6 Task 1 – Comparing and Contrasting Graphs and Tables 3: Grammatical Accuracy 27.37 นาที  
Unit 7 Task 1 – Describing Diagrams 1: Understanding a Diagram 13.39 นาที  
Unit 8 Task 1 – Describing Diagrams 2: Describing a Process 14.30 นาที  
Unit 9 Task 1 – Describing Diagrams 3: Lexical Resources 25.37 นาที  
Unit 10 Task 1 – Describing Maps 1: Describing a Map 22.24 นาที  
Unit 11 Task 1 – Describing Maps 2: Describing Changes in a Place 14.19 นาที  
Unit 12 Task 1 – Describing Maps 3: Grammatical Accuracy 24.09 นาที  
Unit 13 Task 2 – Getting Ready to Write 1: Understanding the Task 36.26 นาที  
Unit 14 Task 2 – Getting Ready to Write 2: Planning and Organising Your Ideas 36.12 นาที  
Unit 15 Task 2 – Getting Ready to Write 3: Getting Started 37.15 นาที  
Unit 16 Task 2 – Expressing Your Ideas Clearly 1: Linking Ideas 23.49 นาที  
Unit 17 Task 2 – Expressing Your Ideas Clearly 2: Lexical Resource 36.45 นาที  
Unit 18 Task 2 – Expressing Your Ideas Clearly 3: Expressing a Personal View 46.48 นาที  
Unit 19 Task 2 – Checking and Correcting 1: Developing Your Ideas Clearly 32.04 นาที  
Unit 20 Task 2 – Checking and Correcting 2: Grammatical Accuracy 37.47 นาที  
Unit 21 Task 2 – Checking and Correcting3: Assessing Your Language 33.54 นาที  
Unit 1 Getting Ready to Speak FREE 29.17 นาที  
Unit 2 Part 1—Talking about Familiar Topics 12.58 นาที  
Unit 3 Grammatical Range and Accuracy 50.03 นาที  
Unit 4 Part 2 – Giving a Talk 1: Understanding the Task 39.00 นาที  
Unit 5 Part 2 – Giving a Talk 2: Improving Fluency and Coherence 27.45 นาที  
Unit 6 Part 2 – Giving a Talk 3: Organising Your Notes and Your Talk 22.43 นาที  
Unit 7 Part 3–Talking about Abstract Topics 1 42.22 นาที  
Unit 8 Part 3–Talking about Abstract Topics 2: Agreeing and Disagreeing 12.06 นาที  
Unit 9 Part 3–Talking about Abstract Topics 3: Improving Your Lexical Resource Score 21.07 นาที  
Unit 10 Checking, Correcting and Assessing 1: Dealing with Problems 19.03 นาที  
Unit 11 Checking, Correcting and Assessing 2: Pronunciation, Intonation and ‘Chunking’ 1.12.37 นาที  
Unit 12 Checking, Correcting and Assessing 3: Assessing Yourself and Improving Your Score 16.18 นาที  
Unit 13 - Practice Test 1 4.32 นาที  
Unit 14 - Practice Test 2 1.06 นาที  
Unit 1 Getting Ready to Listen 1: The Context FREE 26.47 นาที  
Unit 2 Getting Ready to Listen 2: Spelling 19.10 นาที  
Unit 3 Getting Ready to Listen 3: Numbers 30.10 นาที  
Unit 4 Identifying the Speakers 29.34 นาที  
Unit 5 Identifying Function 34.46 นาที  
Unit 6 Understanding Categories 15.35 นาที  
Unit 7 Paraphrase 1: Distractors 18.42 นาที  
Unit 8 Paraphrase 2: Recognising Paraphrase 35.56 นาที  
Unit 9 Paraphrase 3: Selecting from a List 14.53 นาที  
Unit 10 Places and Directions 1: Describing a Place 29.26 นาที  
Unit 11 Places and Directions 2: Directions 9.26 นาที  
Unit 12 Places and Directions 3: Labelling a Map 19.21 นาที  
Unit 13 Listening for Actions and Processes 1: Mechanical Parts 28.52 นาที  
Unit 14 Listening for Actions and Processes 2: Describing an Action or Process 23.08 นาที  
Unit 15 Listening for Actions and Processes 3: Describing a Process 12.13 นาที  
Unit 16 Attitude and Opinion 1: Identifying Attitudes and Opinions 17.05 นาที  
Unit 17 Attitude and Opinion 2: Persuading and Suggesting 26.12 นาที  
Unit 18 Attitude and Opinion 3: Reaching a Decision 22.15 นาที  
Unit 19 Following a Lecture or Talk 1: Main Ideas 39.40 นาที  
Unit 20 Following a Lecture or Talk 2: How Ideas Are Connected 21.37 นาที  
Unit 21 Following a Lecture or Talk 3: Understanding an Explanation 16.15 นาที  
Unit 22 Contrasting Ideas 1: Signposting Words 17.07 นาที  
Unit 23 Contrasting Ideas 2: Comparing and Contrasting Ideas 42.35 นาที  
Unit 24 Contrasting Ideas 3: Using Notes to Follow a Talk 32.30 นาที  
Grammar for International Programsfor IELTS .pdf
IELTS_Reading.pdf
IELTS Reading เฉลย.pdf
IELTS_Writing.pdf
เฉลย IELTS Writing หน้า 31.pdf
IELTS Writing Extra Practice.pdf
IELTS_Speaking.pdf
IELTS Speaking Audio and Video Files.zip
IELTS_Listening Band 8+.pdf
IELTS Listening Audio Files.zip
IELTS_Listening_Audio_Scripts.pdf
IELTS_Listening_Answers.pdf
Track IELTS Listening Band 8.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ