# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE2310 ตะลุยโจทย์ GAT ENG ฿ 4,500
฿ 3,900
รายละเอียด
BE9101 GAT เชื่อมโยง ฿ 2,200 รายละเอียด
BE9901 ตะลุยโจทย์ GAT ENG + GAT เชื่อมโยง ฿ 6,700
฿ 5,900
รายละเอียด
BE9970 ตะลุยโจทย์ PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน ฿ 4,500 รายละเอียด