# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4301 Perfect CU-TEP 80+ ฿ 8,500
฿ 4,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4302 SOS โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 2,900
฿ 2,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4303 VOCAB + S.O.S โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 4,000
฿ 3,700
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4304 PACK CU-TEP 80 + VOCAB ฿ 10,000
฿ 5,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4305 PACK CU-TEP 80 + s.o.s. โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 11,400
฿ 6,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4306 PACK CU-TEP 80 + VOCAB + s.o.s. โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 12,900
฿ 6,900
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4310 Grammar for CU-TEP ฿ 1,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4320 CU–TEP Listening ฿ 1,200 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4330 CU-TEP Reading ฿ 2,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4340 CU–TEP Writing ฿ 2,500 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า