# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4401 Grammar for IELTS ฿ 3,500
฿ 1,900
รายละเอียด สมัครเรียน
BE4402 IELTS Reading Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด สมัครเรียน
BE4403 IELTS Writing Band 8+ ฿ 6,900 รายละเอียด สมัครเรียน
BE4404 IELTS Speaking Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด สมัครเรียน
BE4405 IELTS Listening Band 8+ ฿ 4,500 รายละเอียด สมัครเรียน
BE4412 Perfect IELTS 8 Plus ฿ 11,900
฿ 8,900
รายละเอียด สมัครเรียน
BE4413 Perfect IELTS 8 Plus + Speaking Interview (standard) ฿ 15,900
฿ 11,900
รายละเอียด สมัครเรียน
BE4414 Perfect IELTS 8 Plus + Speaking Interview (premium) ฿ 24,900
฿ 15,900
รายละเอียด สมัครเรียน