# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4401 Grammar for IELTS ฿ 3,500 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4402 IELTS Reading Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4403 IELTS Writing Band 8+ ฿ 6,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4404 IELTS Speaking Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4405 IELTS Listening Band 8+ ฿ 4,500 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4412 Perfect IELTS 8 Plus ฿ 8,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4413 Perfect IELTS 8 Plus + Speaking Interview (standard) ฿ 11,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4414 Perfect IELTS 8 Plus + Speaking Interview (premium) ฿ 15,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า