# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE8102 Perfect TOEFL ITP 550+ ฿ 6,500
฿ 5,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8103 S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 2,900
฿ 2,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8104 PACK VOCAB + S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 4,000
฿ 3,700
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8105 PACK TOEFL ITP 550 + Vocab ฿ 8,000
฿ 6,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8106 PACK TOEFL ITP 550 + S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 9,400
฿ 7,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า