# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BR0009 สรุป Grammar เข้า ม.4 ฿ 1,900 รายละเอียด สมัครเรียน
BR0010 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ฿ 4,500
฿ 3,900
รายละเอียด สมัครเรียน
BR0011 โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม ฿ 1,500 รายละเอียด สมัครเรียน
BR1004 Pack Triamudom ฿ 7,900
฿ 7,490
รายละเอียด สมัครเรียน
BR1006 Pack Full Triamudom ฿ 11,400
฿ 9,900
รายละเอียด สมัครเรียน