# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4100 English for Work พูดอย่างเซียน เขียนอย่างโปรฯ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4300 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ CUTEP 80 UP ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4200 HOT TOEIC 750 UP ฿ 4,500 รายละเอียด
- English Job Interview ฿ 1,290
฿ 999
รายละเอียด