# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4150 English Job Interview ฿ 1,290
฿ 999
รายละเอียด
BE4110 Grammar for Job ฿ 2,900 รายละเอียด
BE4120 Email Writing ฿ 3,600 รายละเอียด
BE4130 Speaking English for Job ฿ 3,600 รายละเอียด
BE4210 Grammar for TOEIC ฿ 1,500 รายละเอียด
BE4221 ตะลุยโจทย์ TOEIC ข้อสอบ 1 ชุด ฿ 1,200 รายละเอียด
BE4223 ตะลุยโจทย์ TOEIC ข้อสอบ 3 ชุด ฿ 3,200 รายละเอียด
BE4226 ตะลุยโจทย์ TOEIC ข้อสอบ 6 ชุด ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4201 Perfect TOEIC 750+ ฿ 6,000
฿ 4,500
รายละเอียด