# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4110 Grammar for Job ฿ 2,900 รายละเอียด
BE4120 Email Writing ฿ 3,600 รายละเอียด
BE4130 Speaking English for Job ฿ 3,600 รายละเอียด