# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4201 Perfect TOEIC 750+ ฿ 6,000
฿ 4,500
รายละเอียด
BE4210 Grammar for TOEIC ฿ 1,500 รายละเอียด
BE4221 ตะลุยโจทย์ TOEIC ข้อสอบ 1 ชุด ฿ 1,200 รายละเอียด
BE4223 ตะลุยโจทย์ TOEIC ข้อสอบ 3 ชุด ฿ 3,200 รายละเอียด
BE4226 ตะลุยโจทย์ TOEIC ข้อสอบ 6 ชุด ฿ 4,500 รายละเอียด