# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1410 English ONET ป.6 ฿ 1,400 รายละเอียด
BE1421 Turbo สอบเข้า ม.1 ฿ 1,400 รายละเอียด
BE1422 Turbo สอบเข้า EP ม.1 ฿ 1,500 รายละเอียด
BE1430 รวมคอร์ส Turbo ฿ 2,900
฿ 2,500
รายละเอียด