# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1031 Vocab ประถม ฿ 3,600 รายละเอียด
BE1041 Grammar ประถม ฿ 3,600 รายละเอียด
BE1051 ตะลุยโจทย์เข้า ม.1 รร.ดัง ฿ 4,500 รายละเอียด
BE1060 โค้งสุดท้ายเข้า ม.1 ฿ 1,500 รายละเอียด
BE1410 English ONET ป.6 ฿ 2,900 รายละเอียด