# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1421 Turbo สอบเข้า ม.1 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1422 Turbo สอบเข้า EP ม.1 ฿ 4,500 รายละเอียด
BE1430 รวมคอร์ส Turbo ฿ 8,000
฿ 6,900
รายละเอียด