# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4201 Perfect New TOEIC 750+ ฿ 3,900 รายละเอียด
BE4301 Perfect CU–TEP 80+ ฿ 8,500
฿ 4,500
รายละเอียด
BE4310 Grammar for CU–TEP ฿ 1,900 รายละเอียด
BE4320 CU–TEP Listening ฿ 1,200 รายละเอียด
BE4330 CU–TEP Reading ฿ 2,900 รายละเอียด
BE4340 CU–TEP Writing ฿ 2,500 รายละเอียด
BE4401 Grammar for IELTS ฿ 3,500
฿ 1,900
รายละเอียด
BE4402 IELTS Reading Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด
BE4403 IELTS Writing Band 8+ ฿ 6,900 รายละเอียด
BE4404 IELTS Speaking Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด
BE4405 IELTS Listening Band 8+ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4413 Perfect IELTS 4 Skills Band 8+ Free Grammar ฿ 24,900
฿ 14,900
รายละเอียด
BE6110 Perfect TU–GET 750+ ฿ 4,500 รายละเอียด