# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE2230 Writing for International Programs ฿ 7,500
฿ 4,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE2240 Essential Vocabulary for International Programs ฿ 1,500
฿ 1,200
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4201 Perfect New TOEIC 750+ ฿ 3,900
฿ 1,900
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4301 Perfect CU-TEP 80+ ฿ 8,500
฿ 4,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4302 SOS โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 2,900
฿ 2,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4303 VOCAB + S.O.S โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 4,000
฿ 3,700
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4304 PACK CU-TEP 80 + VOCAB ฿ 10,000
฿ 5,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4305 PACK CU-TEP 80 + s.o.s. โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 11,400
฿ 6,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4306 PACK CU-TEP 80 + VOCAB + s.o.s. โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 12,900
฿ 6,900
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4310 Grammar for CU-TEP ฿ 1,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4320 CU–TEP Listening ฿ 1,200 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4330 CU-TEP Reading ฿ 2,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4340 CU–TEP Writing ฿ 2,500 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4401 Grammar for IELTS ฿ 3,500 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4402 IELTS Reading Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4403 IELTS Writing Band 8+ ฿ 6,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4404 IELTS Speaking Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4405 IELTS Listening Band 8+ ฿ 4,500 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4412 Perfect IELTS 8 Plus ฿ 8,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4413 Perfect IELTS 8 Plus + Speaking Interview (standard) ฿ 11,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4414 Perfect IELTS 8 Plus + Speaking Interview (premium) ฿ 15,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE6110 Perfect TU–GET 750+ ฿ 4,500
฿ 3,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE6120 Pack TU-GET 750 + Vocab ฿ 6,000
฿ 4,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8102 Perfect TOEFL ITP 550+ ฿ 6,500
฿ 5,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8103 S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 2,900
฿ 2,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8104 PACK VOCAB + S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 4,000
฿ 3,700
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8105 PACK TOEFL ITP 550 + Vocab ฿ 8,000
฿ 6,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8106 PACK TOEFL ITP 550 + S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 9,400
฿ 7,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE9101 Perfect SAT English 600+ ฿ 13,500
฿ 9,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE9102 Pack SAT English 600 + Vocab ฿ 15,000
฿ 10,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า