# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1221 เจาะเกราะ ศัพท์และการอ่าน ม.ต้น ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1340 English ONET ม.3 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE1111 English เพิ่มเกรด ม.1 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1121 English เพิ่มเกรด ม. 2 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1131 English เพิ่มเกรด ม. 3 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1320 English พิชิตเข้าเตรียมอุดม ฿ 4,500 รายละเอียด
BE1140 คอร์สรวม English เพิ่มเกรด ม.1 2 3 ฿ 10,500
฿ 8,500
รายละเอียด
BE1350 Turbo สอบเข้า ม.4 ฿ 7,500
฿ 5,900
รายละเอียด