# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1101 ปรับพื้น ม.ต้น ฿ 3,600 รายละเอียด
BE1151 Grammar ม.ต้น 1 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1152 Grammar ม.ต้น 2 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1153 Grammar ม.ต้น 1 & 2 ฿ 7,000
฿ 5,900
รายละเอียด
BE1221 Reading&Vocab เจาะเกราะ ศัพท์และการอ่าน ม.ต้น ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1310 สรุป Grammar เข้า ม.4 ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1320 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ฿ 4,500 รายละเอียด
BE1335 โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม ฿ 1,500 รายละเอียด
BE1340 English ONET ม.3 ฿ 3,000 รายละเอียด