# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1310 สรุป Grammar เข้า ม.4 ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1320 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ฿ 4,500 รายละเอียด
BE1335 โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม ฿ 1,500 รายละเอียด
BE1340 English ONET ม.3 ฿ 3,000 รายละเอียด