# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1320 English พิชิตเข้าเตรียมอุดม ฿ 4,500 รายละเอียด
BE1340 English ONET ม.3 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE1350 Turbo สอบเข้า ม.4 ฿ 7,500
฿ 5,900
รายละเอียด