# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1111 English เพิ่มเกรด ม.1 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1121 English เพิ่มเกรด ม. 2 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1131 English เพิ่มเกรด ม. 3 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1140 คอร์สรวม English เพิ่มเกรด ม.1 2 3 ฿ 10,500
฿ 8,500
รายละเอียด