# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE2330 English ONET ม.6 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2320 English 9 สามัญ the Winner ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2212 Top Vocab 1000 words ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2230 เทคนิคการเขียน Writing ขั้นเทพ ฿ 5,500 รายละเอียด
BE2340 รวมคอร์สตะลุยโจทย์ TCAS ฿ 12,500
฿ 9,900
รายละเอียด
BE2111 Top Grammar 1 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2112 Top Grammar 2 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2220 เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2120 เคล็ดลับข้อสอบ Error ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2211 Roots of Words & Idioms (รากศัพท์และสำนวน) ฿ 3,900 รายละเอียด
BE2113 Top Grammar 1 & 2 ฿ 7,000
฿ 5,900
รายละเอียด
BE2121 Top Grammar & Error ฿ 10,500
฿ 7,900
รายละเอียด
BE2213 คอร์สรวมคำศัพท์ ฿ 7,400
฿ 6,500
รายละเอียด
BE2240 คอร์สรวมคำศัพท์ อ่าน และเขียน ฿ 16,400
฿ 13,500
รายละเอียด
BE4300 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ CUTEP 80 UP ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2310 English GAT the Winner ฿ 4,500 รายละเอียด