# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE2011 ปรับพื้น ม.ปลาย ฿ 3,600 รายละเอียด
BE2021 Grammar ม.ปลาย ฿ 3,600 รายละเอียด
BE2120 เคล็ดลับข้อสอบ Error ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2250 Grammar for Admission ฿ 2,900 รายละเอียด