# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE2211 Roots of Words & Idioms (รากศัพท์และสำนวน) ฿ 3,900 รายละเอียด
BE2212 Top Vocab 1000 words ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2213 คอร์สรวมคำศัพท์ ฿ 7,400
฿ 6,500
รายละเอียด
BE2220 เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2230 เทคนิคการเขียน Writing ขั้นเทพ ฿ 5,500 รายละเอียด
BE2240 คอร์สรวมคำศัพท์ อ่าน และเขียน ฿ 16,400
฿ 13,500
รายละเอียด