# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE2211 Roots of Words & Idioms สุดยอดคำศัพท์และสำนวน ฿ 3,900 รายละเอียด
BE2220 เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2230 เทคนิคการเขียน Writing ขั้นเทพ ฿ 5,500 รายละเอียด
BE2240 Vocab for Admission ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2290 Turbo Vacab + Grammar ฿ 5,800
฿ 4,900
รายละเอียด