# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE2250 Grammar for Admission ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2310 ตะลุยโจทย์ GAT ENG ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2320 ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2330 English ONET ม.6 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE9901 ตะลุยโจทย์ GAT ENG + GAT เชื่อมโยง ฿ 6,700
฿ 5,900
รายละเอียด