# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE2310 English GAT the Winner ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2320 English 9 สามัญ the Winner ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2330 English ONET ม.6 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2340 รวมคอร์สตะลุยโจทย์ TCAS ฿ 12,500
฿ 9,900
รายละเอียด