# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4401 Grammar for IELTS ฿ 3,500 รายละเอียด
BE4402 IELTS Reading ฿ 5,500 รายละเอียด
BE4403 IELTS Writing ฿ 5,500 รายละเอียด
BE4404 IELTS Speaking and Listening ฿ 9,500 รายละเอียด
BE4405 IELTS Reading and Writing ฿ 14,500
฿ 12,000
รายละเอียด
BE4413 Perfect IELTS 7+ ฿ 24,800
฿ 18,900
รายละเอียด