# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
- IELTS Reading and Writing ฿ 11,000
฿ 8,500
รายละเอียด
BE4401 Grammar for IELTS ฿ 3,500
฿ 1,900
รายละเอียด
BE4402 IELTS Reading ฿ 5,500
฿ 3,900
รายละเอียด
BE4403 IELTS Writing ฿ 5,500 รายละเอียด
BE4404 IELTS Speaking ฿ 5,500 รายละเอียด
BE4405 IELTS Listening ฿ 1,900 รายละเอียด
BE4413 Perfect IELTS 7+ ฿ 21,900
฿ 14,000
รายละเอียด