# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE9101 Perfect SAT English 600+ ฿ 13,500
฿ 9,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0006 Grammar ม.ต้น 1 ฿ 3,500
฿ 2,899
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0015 Roots of Words & Idioms สุดยอดคำศัพท์และสำนวน ฿ 3,900
฿ 2,899
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4201 Perfect New TOEIC 750+ ฿ 3,900
฿ 1,900
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0008 Reading&Vocab เจาะเกราะ ศัพท์และการอ่าน ม.ต้น ฿ 3,500
฿ 2,899
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0014 เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ ฿ 4,500
฿ 3,299
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0007 Grammar ม.ต้น 2 ฿ 3,500
฿ 2,899
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0013 Grammar ม.ปลาย ฿ 3,600
฿ 2,899
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0010 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ฿ 4,500
฿ 3,499
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0016 Vocab for Admission ฿ 2,900
฿ 2,299
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0017 Grammar for Admission ฿ 1,900
฿ 1,199
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4120 Email Writing ฿ 1,490 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4340 CU–TEP Writing ฿ 2,500 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1003 Pack TCAS (TGAT + A-level) ฿ 9,000
฿ 6,499
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0020 โค้งสุดท้าย TGAT ENG ฿ 1,900
฿ 799
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0021 โค้งสุดท้าย A-level ENG ฿ 1,900
฿ 799
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4150 English Job Interview ฿ 1,290 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0009 สรุป Grammar เข้า ม.4 ฿ 1,900
฿ 1,199
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4402 IELTS Reading Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0005 ปรับพื้น ม.ต้น ฿ 3,600
฿ 2,899
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4130 Speaking English for Job ฿ 2,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4401 Grammar for IELTS ฿ 3,500 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4403 IELTS Writing Band 8+ ฿ 6,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4404 IELTS Speaking Band 8+ ฿ 5,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0012 ปรับพื้น ม.ปลาย ฿ 3,600
฿ 2,899
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4320 CU–TEP Listening ฿ 1,200 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1002 Pack Vocab + Grammar for Admission ฿ 4,300
฿ 3,199
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1001 Pack Grammar ม.ต้น 1 & 2 ฿ 7,000
฿ 4,999
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0011 โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดม ฿ 1,500
฿ 799
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4405 IELTS Listening Band 8+ ฿ 4,500 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0019 ตะลุยโจทย์ A-level ENG ฿ 4,500
฿ 3,499
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE2230 Writing for International Programs ฿ 7,500
฿ 4,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1004 Pack Triamudom ฿ 7,900
฿ 4,199
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1005 Pack Full TCAS ฿ 13,800
฿ 8,199
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1006 Pack Full Triamudom ฿ 11,400
฿ 5,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1008 Pack TGAT Eng ฿ 5,499
฿ 4,199
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1009 PACK A-LEVEL ENG ฿ 5,499
฿ 4,199
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE2240 Essential Vocabulary for International Programs ฿ 1,500
฿ 1,200
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1010 Pack พื้นฐานแน่น ม.ต้น ฿ 14,100
฿ 10,499
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1011 Pack พื้นฐานแน่น ม.ต้น + ติวสอบเตรียมอุดม ฿ 22,000
฿ 11,999
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1013 Pack พื้นฐานแน่น ม.ปลาย ฿ 15,600
฿ 9,999
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1012 Pack ทักษะแน่น ม.ปลาย (อ่านเก่ง แม่นคำศัพท์) ฿ 8,400
฿ 5,899
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE9102 Pack SAT English 600 + Vocab ฿ 15,000
฿ 10,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4302 SOS โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 2,900
฿ 2,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4303 VOCAB + S.O.S โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 4,000
฿ 3,700
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR0018 ตะลุยโจทย์ TGAT ENG ฿ 4,500
฿ 3,499
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4160 English for Work 1 ฿ 2,900
฿ 2,490
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4170 English for Work 2 ฿ 2,900
฿ 2,490
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4180 PACK English for Work 1&2 ฿ 5,800
฿ 4,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4190 English for Presentation ฿ 2,900
฿ 2,490
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8103 S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 2,900
฿ 2,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8104 PACK VOCAB + S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 4,000
฿ 3,700
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BR1014 TGAT MINI PACK ฿ 990
฿ 690
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4301 Perfect CU-TEP 80+ ฿ 8,500
฿ 4,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4330 CU-TEP Reading ฿ 2,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4305 PACK CU-TEP 80 + s.o.s. โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 11,400
฿ 6,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4306 PACK CU-TEP 80 + VOCAB + s.o.s. โค้งสุดท้าย CU-TEP ฿ 12,900
฿ 6,900
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4304 PACK CU-TEP 80 + VOCAB ฿ 10,000
฿ 5,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4310 Grammar for CU-TEP ฿ 1,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8102 Perfect TOEFL ITP 550+ ฿ 6,500
฿ 5,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8105 PACK TOEFL ITP 550 + Vocab ฿ 8,000
฿ 6,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8106 PACK TOEFL ITP 550 + S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 9,400
฿ 7,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE8107 PACK TOEFL ITP 550 + VOCAB + S.O.S โค้งสุดท้าย TOEFL ITP ฿ 10,900
฿ 7,900
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4412 Perfect IELTS 8 Plus ฿ 8,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4413 Perfect IELTS 8 Plus + Speaking Interview (standard) ฿ 11,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4414 Perfect IELTS 8 Plus + Speaking Interview (premium) ฿ 15,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE6120 Pack TU-GET 750 + Vocab ฿ 6,000
฿ 4,390
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE6110 Perfect TU-GET 750+ ฿ 4,500
฿ 3,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า