# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1111 English เพิ่มเกรด ม.1 ฿ 2,400 รายละเอียด
BE1121 English เพิ่มเกรด ม. 2 ฿ 2,400 รายละเอียด
BE1131 English เพิ่มเกรด ม. 3 ฿ 2,500 รายละเอียด
BE1221 เจาะเกราะ ศัพท์และการอ่าน ม.ต้น ฿ 2,500 รายละเอียด
BE1320 English พิชิตเข้าเตรียมอุดม ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1340 English ONET ม.3 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE1410 English ONET ป.6 ฿ 1,400 รายละเอียด
BE1421 Turbo สอบเข้า ม.1 ฿ 1,400 รายละเอียด
BE1422 Turbo สอบเข้า EP ม.1 ฿ 1,500 รายละเอียด
BE2111 Top Grammar 1 ฿ 2,500 รายละเอียด
BE2112 Top Grammar 2 ฿ 2,500 รายละเอียด
BE2120 เคล็ดลับข้อสอบ Error ฿ 2,500 รายละเอียด
BE2211 Roots of Words & Idioms (รากศัพท์และสำนวน) ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2212 Top Vocab 1000 words ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2220 เทคนิคการอ่าน Reading ขัั้นเทพ ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2230 เทคนิคการเขียน Writing ขัั้นเทพ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2310 English GAT the Winner ฿ 3,000 รายละเอียด
BE2320 English 9 สามัญ the Winner ฿ 3,000 รายละเอียด
BE2330 English ONET ม.6 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE3413 Grammar Shortcut ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3430 สอบตรง มอ. ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3440 สอบตรง มช. ฿ 1,200 รายละเอียด
BE3450 สอบตรง มข. ฿ 1,200 รายละเอียด
BE4100 English for Work พูดอย่างเซียน เขียนอย่างโปรฯ ฿ 5,100
฿ 4,500
รายละเอียด
BE4200 HOT TOEIC 750 UP ฿ 4,500
฿ 3,490
รายละเอียด
BE4300 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ CUTEP 70 UP ฿ 5,100
฿ 3,990
รายละเอียด
BE4401 ติวสอบ ก.พ. แบบเหนือเมฆ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4402 Perfect TOEFL and IELTS ฿ 25,000 รายละเอียด