# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE1031 Vocab ประถม ฿ 3,600 รายละเอียด
BE1041 Grammar ประถม ฿ 3,600 รายละเอียด
BE1051 ตะลุยโจทย์เข้า ม.1 รร.ดัง ฿ 3,600 รายละเอียด
BE1101 ปรับพื้น ม.ต้น ฿ 3,600 รายละเอียด
BE1151 Grammar ม.ต้น 1 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1152 Grammar ม.ต้น 2 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1221 Reading&Vocab เจาะเกราะ ศัพท์และการอ่าน ม.ต้น ฿ 3,500 รายละเอียด
BE1310 สรุป Grammar เข้า ม.4 ฿ 2,900 รายละเอียด
BE1320 ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม ฿ 4,500 รายละเอียด
BE1340 English ONET ม.3 ฿ 3,000 รายละเอียด
BE1410 English ONET ป.6 ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2011 ปรับพื้น ม.ปลาย ฿ 3,600 รายละเอียด
BE2021 Grammar ม.ปลาย ฿ 3,600 รายละเอียด
BE2120 เคล็ดลับข้อสอบ Error ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2211 Roots of Words & Idioms สุดยอดคำศัพท์และสำนวน ฿ 3,900 รายละเอียด
BE2220 เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2230 เทคนิคการเขียน Writing ขั้นเทพ ฿ 5,500 รายละเอียด
BE2240 Vocab for Admission ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2250 Grammar For Admission ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2310 ตะลุยโจทย์ GAT ENG ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2320 ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2330 English ONET ม.6 ฿ 3,500 รายละเอียด
BE4110 Grammar for Job ฿ 2,900 รายละเอียด
BE4120 Email Writing ฿ 3,600 รายละเอียด
BE4130 Speaking English for Job ฿ 3,600 รายละเอียด
BE4150 English Job Interview ฿ 1,290
฿ 999
รายละเอียด
BE4201 Perfect TOEIC 750+ ฿ 6,000
฿ 4,500
รายละเอียด
BE4210 Grammar for TOEIC ฿ 1,500 รายละเอียด
BE4221 ตะลุยโจทย์ TOEIC ข้อสอบ 1 ชุด ฿ 1,200 รายละเอียด
BE4223 ตะลุยโจทย์ TOEIC ข้อสอบ 3 ชุด ฿ 3,200 รายละเอียด
BE4226 ตะลุยโจทย์ TOEIC ข้อสอบ 6 ชุด ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4301 Perfect CU–TEP 80+ ฿ 8,500
฿ 4,500
รายละเอียด
BE4310 Grammar for CU–TEP ฿ 1,900 รายละเอียด
BE4320 CU–TEP Listening ฿ 1,200 รายละเอียด
BE4330 CU–TEP Reading ฿ 2,900 รายละเอียด
BE4340 CU–TEP Writing ฿ 2,500 รายละเอียด
BE4401 Grammar for IELTS ฿ 3,500 รายละเอียด
BE4402 IELTS Reading ฿ 5,500 รายละเอียด
BE4403 IELTS Writing ฿ 5,500 รายละเอียด
BE4404 IELTS Speaking and Listening ฿ 9,500 รายละเอียด
BE4405 IELTS Reading and Writing ฿ 14,500
฿ 12,000
รายละเอียด
BE4413 Perfect IELTS 7+ ฿ 24,800
฿ 18,900
รายละเอียด
BE9101 GAT เชื่อมโยง ฿ 2,200 รายละเอียด