ร.ร.กวดวิชาจารุพัชร์(บีรันเต้)
แบบฟอร์มชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
รหัสคอร์ส (Insti Code)    
BE4402
จำนวนเงิน (Amount)     5900.00
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้เรียน  
-
-
-
-
เบอร์โทรศัพท์        
หมายเหตุ
1. กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง ให้อ่านออกได้ถูกต้องชัดเจน
2. กรุณาตรวจสอบรหัสคอร์สสมัครสอบให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน
3. ใบแจ้งขอสมัครสอบใช้สำหรับ 1 ใบ ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น
4. ชำระเงินได้ที่ หรือจุดบริการที่มีสัญลักษณ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
(กรุณานำเอกสารนี้ไปใช้ในการชำระเงินทุกครั้ง)
สำหรับพนักงานรับชำระ
barcode
1. สแกนบาร์โค้ด หรือ เลือก กลุ่ม "การศึกษา"
    ตามด้วย ปุ่ม "ค่ากวดวิชาติวเตอร์"
2. ทำรายการตามขั้นตอนรับชำระ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการรับชำระทุกครั้ง