ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 64 เป็นต้นไป

นักเรียนใหม่สามารถสมัครและเรียนกับครูพลอย berante

ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

รูปแบบการเรียน

berante
berante