เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
มีทั้งหมด 137 บทเรียน
วิดีโอความยาว 14 ชั่วโมง 41 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป

E–TECH English เทอม 1 ปีการศึกษา 2561

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับ E-TECH เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
ราคา 9,900 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน


E-TECH English Course
เนื้อหาทั้งหมดมี 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 Episodes (รวมทั้งหมด 32 Episodes)
ในแต่ละ Episode จะมีทั้งเนื้อหา และ แบบฝึกหัด

คอร์สนี้จะครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้ง 4 หมวด คือ
- Grammar
- Vocabulary
- Pronunciation
- Conversation

เรียนตามลำดับ เพื่อปรับพื้นฐาน ไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

Week 0 Pre Test
เวลา(นาที)
E-Tech English Pre Test  
Week 1 Ep.1 Grammar 1 – Part of Speech
เวลา(นาที)
Ep.1 เนื้อหา Grammar - Part of Speech 28.17  
Ep.1 แบบฝึกหัด Grammar - Part of Speech  
Week 1 Ep.2 Grammar 2 – Part of Speech
เวลา(นาที)
Ep.2 เนื้อหา Grammar - Part of Speech 22.53  
Ep.2 แบบฝึกหัด Grammar - Part of Speech  
Week 2 Ep.3 – Top Vocab 1
เวลา(นาที)
Ep.3 เนื้อหา Top Vocab 1 - คำที่ 1-25 (Part 1) 47.43  
Ep.3 แบบฝึกหัด Top Vocab 1  
Week 2 Ep.4 – Top Vocab 2
เวลา(นาที)
Ep.4 เนื้อหา Top Vocab 2 - คำที่ 1-25 (Part 2) 33.31  
Ep.4 แบบฝึกหัด Top Vocab 2  
Week 3 Ep.5 – Pronunciation 1
เวลา(นาที)
Ep.5 เนื้อหา Pronunciation 1 - Syllable,P&B,Nasal Sound 41.08  
Ep.5 แบบฝึกหัด Pronunciation 1  
Week 3 Ep.6 – Pronunciation 2
เวลา(นาที)
Ep.6 เนื้อหา Pronunciation 2 - F vs V, W, R, H, T vs D 41.23  
Ep.6 แบบฝึกหัด Pronunciation 2  
Week 4 Ep.7 – Conversation 1
เวลา(นาที)
Ep.7 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Meeting an old friend 0.58  
Ep.7 เนื้อหา Conversation - Meeting an old Friend 11.38  
Ep.7 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Gossip 0.39  
Ep.7 เนื้อหา Conversation - Gossip 9.45  
Ep.7 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Office Rumor 1.01  
Ep.7 เนื้อหา Conversation - Office Rumor 9.01  
Ep.7 แบบฝึกหัด Conversation 1  
Week 4 Ep.8 – Conversation 2
เวลา(นาที)
Ep.8 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Busy Busy Busy 0.46  
Ep.8 เนื้อหา Conversation - Busy Busy Busy 13.06  
Ep.8 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Busy Weekend 1.07  
Ep.8 เนื้อหา Conversation - Busy Weekend 12.39  
Ep.8 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Introducing Two People 0.47  
Ep.8 เนื้อหา Conversation - Introducing Two People 12.25  
Ep.8 แบบฝึกหัด Conversation 2  
Week 5 Ep.9 – Grammar 3
เวลา(นาที)
Ep.9 เนื้อหา Grammar - Article 30.30  
Ep.9 แบบฝึกหัด Grammar - Article  
Week 5 Ep.10 – Grammar 4
เวลา(นาที)
Ep.10 เนื้อหา Grammar- Pronouns 28.01  
Ep.10 แบบฝึกหัด Grammar- Pronouns  
Week 6 Ep.11 – Top Vocab 3
เวลา(นาที)
Ep.11 เนื้อหา Top Vocab 3 - คำที่ 26-50 (Part 1) 38.23  
Ep.11 แบบฝึกหัด Top Vocab 3  
Week 6 Ep.12 – Top Vocab 4
เวลา(นาที)
Ep.12 เนื้อหา Top Vocab 4 - คำที่ 26-50 (Part 2) 43.01  
Ep.12 แบบฝึกหัด Top Vocab 4  
Week 7 Ep.13 – Pronunciation 3
เวลา(นาที)
Ep.13 เนื้อหา Pronunciation 3 - S vs Z, K vs G, Ch vs J 44.34  
Ep.13 แบบฝึกหัด Pronunciation 3  
Week 7 Ep.14 – Pronunciation 4
เวลา(นาที)
Ep.14 เนื้อหา Pronunciation 4 - Long vs Short E, A and O 40.31  
Ep.14 แบบฝึกหัด Pronunciation 4  
Week 8 Ep.15 – Conversation 3
เวลา(นาที)
Ep.15 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Making an Excuse 0.43  
Ep.15 เนื้อหา Conversation - Making an Excuse 10.45  
Ep.15 วีดีโอบทสนทนา Conversation - A White Lie 1.34  
Ep.15 เนื้อหา Conversation - A White Lie 12.49  
Ep.15 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Helping a Friend Move 0.38  
Ep.15 เนื้อหา Conversation - Helping a Friend Move 10.06  
Ep.15 แบบฝึกหัด Conversation 3  
Week 8 Ep.16 – Conversation 4
เวลา(นาที)
Ep.16 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Friday night Party 0.42  
Ep.16 เนื้อหา Conversation - Friday night Party 10.37  
Ep.16 วีดีโอบทสนทนา Conversation - A New Hairstyle 0.59  
Ep.16 เนื้อหา Conversation - A New Hairstyle 12.45  
Ep.16 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Getting a Mortorcycle 0.48  
Ep.16 เนื้อหา Conversation - Getting a Mortorcycle 9.09  
Ep.16 แบบฝึกหัด Conversation 4  
Week 9 Ep. 17 - Grammar 5
เวลา(นาที)
Ep. 17 เนื้อหา Present Simple Tense 15.57  
Ep. 17 แบบฝึกหัด Grammar 5  
Week 9 Ep. 18 - Grammar 6
เวลา(นาที)
Ep. 18 เนื้อหา Present Continuous Tense 18.22  
Ep. 18 แบบฝึกหัด Grammar 6  
Week 10 Ep. 19 - Top Vocab 5
เวลา(นาที)
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 1) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-1  
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 2) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-2  
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 3) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-3  
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 4) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-4  
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 5) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-5  
Week 10 Ep. 20 - Top Vocab 6
เวลา(นาที)
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 1) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-1  
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 2) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-2  
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 3) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-3  
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 4) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-4  
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 5) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-5  
Week 11 Ep.21 – Pronunciation 5
เวลา(นาที)
Ep.21 แบบฝึกหัด Pronunciation 5  
Ep.21 อธิบายแบบฝึกหัด Pronunciation 5 23.36  
Week 11 Ep.22 – Pronunciation 6
เวลา(นาที)
Ep.22 แบบฝึกหัด Pronunciation 6  
Ep.22 อธิบายแบบฝึกหัด Pronunciation 6 20.18  
Week 12 Ep.23 – Conversation 5
เวลา(นาที)
Ep.23 วีดีโอบทสนทนา Conversation - The Surprise Party 1.03  
Ep.23 อธิบาย Conversation - The Surprise Party 8.53  
Ep.23 วีดีโอบทสนทนา Conversation - A Boring Movie 0.39  
Ep.23 อธิบาย Conversation - A Boring Movie 4.53  
Ep.23 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Taking Sides 1.10  
Ep.23 อธิบาย Conversation - Taking Sides 5.41  
Ep.23 แบบฝึกหัด Conversation 5  
Week 12 Ep.24 – Conversation 6
เวลา(นาที)
Ep.24 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Noisy Neighbor 1.08  
Ep.24 อธิบาย Conversation - Noisy Neighbor 5.43  
Ep.24 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Stop Complaining 1.21  
Ep.24 อธิบาย Conversation - Stop Complaining 5.15  
Ep.24 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Speaking Too Fast 0.59  
Ep.24 อธิบาย Conversation - Speaking Too Fast 4.28  
Ep.24 แบบฝึกหัด Conversation 6  
Week 13 Ep. 25 - Grammar 7
เวลา(นาที)
Ep. 25 เนื้อหา Present Perfect Tense 19.16  
Ep. 25 แบบฝึกหัด Grammar 7  
Week 13 Ep. 26 - Grammar 8
เวลา(นาที)
Ep. 26 เนื้อหา Past Simple Tense 15.48  
Ep. 26 แบบฝึกหัด Grammar 8  
Week 14 Ep. 27 - Top Vocab 7
เวลา(นาที)
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 1) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-1  
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 2) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-2  
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 3) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-3  
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 4) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-4  
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 5) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-5  
Week 14 Ep. 28 - Top Vocab 8
เวลา(นาที)
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 1) 0.25  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-1  
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 2) 0.25  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-2  
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 3) 0.25  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-3  
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 4) 0.25  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-4  
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 5) 0.20  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-5  
Week 15 Ep.29 – Pronunciation 7
เวลา(นาที)
Ep.29 แบบฝึกหัด Pronunciation 7  
Ep.29 อธิบายแบบฝึกหัด Pronunciation 7 24.05  
Week 15 Ep.30 – Pronunciation 8
เวลา(นาที)
Ep.30 แบบฝึกหัด Pronunciation 8  
Ep.30 อธิบายแบบฝึกหัด Pronunciation 8 18.17  
Week 16 Ep.31 – Conversation 7
เวลา(นาที)
Ep.31 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Terrible Excuses 0.58  
Ep.31 อธิบาย Conversation - Terrible Excuses 6.51  
Ep.31 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Taking the Stairs 1.02  
Ep.31 อธิบาย Conversation - Taking the Stairs 5.29  
Ep.31 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Wait! I Changed My Mind 1.04  
Ep.31 อธิบาย Conversation - Wait! I Changed My Mind 6.51  
Ep.31 แบบฝึกหัด Conversation 7  
Week 16 Ep.32 – Conversation 8
เวลา(นาที)
Ep.32 วีดีโอบทสนทนา Conversation - You Stole My Idea 1.08  
Ep.32 อธิบาย Conversation - You Stole My Idea 5.45  
Ep.32 วีดีโอบทสนทนา Conversation - A Rude Clerk 0.45  
Ep.32 อธิบาย Conversation - A Rude Clerk 4.50  
Ep.32 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Dry Cleaning Emergency 1.28  
Ep.32 อธิบาย Conversation - Dry Cleaning Emergency 8.14  
Ep.31 แบบฝึกหัด Conversation 8  
EP.1 Part of speech 1.pdf
EP.17 Present Simple.pdf
EP.18 Present Continuous.pdf
EP.23 Conversation.pdf
EP.24 Conversation.pdf
EP.25 Present Perfect.pdf
EP.26 Past Simple.pdf
EP.31 Conversation.pdf
EP.32 Conversation.pdf
EP.2 Part of speech 2.pdf
EP.3 Top Vocab 25 words.pdf
EP.4 Top Vocab 25 words.pdf
EP.5 Pronunciation.pdf
EP.6 Pronunciation.pdf
EP.7 Conversation.pdf
EP.8 Conversation.pdf
EP.9 Grammar – Article.pdf
EP.10 Grammar – Pronouns.pdf
EP.11 Top Vocab 25 word.pdf
EP.12 Top Vocab 25 word.pdf
EP.13 Pronunciation.pdf
EP.14 Pronunciation.pdf
EP.15 Conversation.pdf
EP.16 Conversation.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดค่ะ)

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต และ Internet Banking
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

หากเลือกชำระผ่าน Counter Service หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและแจ้งโอนเงิน (สามารถเข้าเรียนได้ภายใน 1 วันทำการหลังชำระเงิน)

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 004-8-27777-2 โรงเรียนสอนภาษาพัชรวัฒน์
  ธ. กรุงไทย 980-9-95500-6 น.ส.พัชรา ชินประสาทศักดิ์
  ธ. ไทยพาณิชย์ 403-292069-4 น.ส.พัชรา ชินประสาทศักดิ์
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน

เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว จะมีแถบสีเขียวดังรูป ปรากฏขึ้นในหน้าแจ้งโอนเงิน
ขั้นตอน 5
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่ทีมงาน Berante Online ตรวจสอบยอดแล้ว คุณจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ

ขั้นตอน 6
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ 084-940-1940 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่