เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
มีทั้งหมด 137 บทเรียน
วิดีโอความยาว 14 ชั่วโมง 41 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป

E–TECH English เทอม 1 ปีการศึกษา 2561

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับ E-TECH เพื่อปรับพื้นฐานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
ราคา 9,900 บาท
แจ้งโอนเงิน

E-TECH English Course
เนื้อหาทั้งหมดมี 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 Episodes (รวมทั้งหมด 32 Episodes)
ในแต่ละ Episode จะมีทั้งเนื้อหา และ แบบฝึกหัด

คอร์สนี้จะครอบคลุมเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้ง 4 หมวด คือ
- Grammar
- Vocabulary
- Pronunciation
- Conversation

เรียนตามลำดับ เพื่อปรับพื้นฐาน ไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

Week 0 Pre Test
เวลา(นาที)
E-Tech English Pre Test  
Week 1 Ep.1 Grammar 1 – Part of Speech
เวลา(นาที)
Ep.1 เนื้อหา Grammar - Part of Speech 28.17  
Ep.1 แบบฝึกหัด Grammar - Part of Speech  
Week 1 Ep.2 Grammar 2 – Part of Speech
เวลา(นาที)
Ep.2 เนื้อหา Grammar - Part of Speech 22.53  
Ep.2 แบบฝึกหัด Grammar - Part of Speech  
Week 2 Ep.3 – Top Vocab 1
เวลา(นาที)
Ep.3 เนื้อหา Top Vocab 1 - คำที่ 1-25 (Part 1) 47.43  
Ep.3 แบบฝึกหัด Top Vocab 1  
Week 2 Ep.4 – Top Vocab 2
เวลา(นาที)
Ep.4 เนื้อหา Top Vocab 2 - คำที่ 1-25 (Part 2) 33.31  
Ep.4 แบบฝึกหัด Top Vocab 2  
Week 3 Ep.5 – Pronunciation 1
เวลา(นาที)
Ep.5 เนื้อหา Pronunciation 1 - Syllable,P&B,Nasal Sound 41.08  
Ep.5 แบบฝึกหัด Pronunciation 1  
Week 3 Ep.6 – Pronunciation 2
เวลา(นาที)
Ep.6 เนื้อหา Pronunciation 2 - F vs V, W, R, H, T vs D 41.23  
Ep.6 แบบฝึกหัด Pronunciation 2  
Week 4 Ep.7 – Conversation 1
เวลา(นาที)
Ep.7 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Meeting an old friend 0.58  
Ep.7 เนื้อหา Conversation - Meeting an old Friend 11.38  
Ep.7 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Gossip 0.39  
Ep.7 เนื้อหา Conversation - Gossip 9.45  
Ep.7 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Office Rumor 1.01  
Ep.7 เนื้อหา Conversation - Office Rumor 9.01  
Ep.7 แบบฝึกหัด Conversation 1  
Week 4 Ep.8 – Conversation 2
เวลา(นาที)
Ep.8 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Busy Busy Busy 0.46  
Ep.8 เนื้อหา Conversation - Busy Busy Busy 13.06  
Ep.8 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Busy Weekend 1.07  
Ep.8 เนื้อหา Conversation - Busy Weekend 12.39  
Ep.8 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Introducing Two People 0.47  
Ep.8 เนื้อหา Conversation - Introducing Two People 12.25  
Ep.8 แบบฝึกหัด Conversation 2  
Week 5 Ep.9 – Grammar 3
เวลา(นาที)
Ep.9 เนื้อหา Grammar - Article 30.30  
Ep.9 แบบฝึกหัด Grammar - Article  
Week 5 Ep.10 – Grammar 4
เวลา(นาที)
Ep.10 เนื้อหา Grammar- Pronouns 28.01  
Ep.10 แบบฝึกหัด Grammar- Pronouns  
Week 6 Ep.11 – Top Vocab 3
เวลา(นาที)
Ep.11 เนื้อหา Top Vocab 3 - คำที่ 26-50 (Part 1) 38.23  
Ep.11 แบบฝึกหัด Top Vocab 3  
Week 6 Ep.12 – Top Vocab 4
เวลา(นาที)
Ep.12 เนื้อหา Top Vocab 4 - คำที่ 26-50 (Part 2) 43.01  
Ep.12 แบบฝึกหัด Top Vocab 4  
Week 7 Ep.13 – Pronunciation 3
เวลา(นาที)
Ep.13 เนื้อหา Pronunciation 3 - S vs Z, K vs G, Ch vs J 44.34  
Ep.13 แบบฝึกหัด Pronunciation 3  
Week 7 Ep.14 – Pronunciation 4
เวลา(นาที)
Ep.14 เนื้อหา Pronunciation 4 - Long vs Short E, A and O 40.31  
Ep.14 แบบฝึกหัด Pronunciation 4  
Week 8 Ep.15 – Conversation 3
เวลา(นาที)
Ep.15 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Making an Excuse 0.43  
Ep.15 เนื้อหา Conversation - Making an Excuse 10.45  
Ep.15 วีดีโอบทสนทนา Conversation - A White Lie 1.34  
Ep.15 เนื้อหา Conversation - A White Lie 12.49  
Ep.15 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Helping a Friend Move 0.38  
Ep.15 เนื้อหา Conversation - Helping a Friend Move 10.06  
Ep.15 แบบฝึกหัด Conversation 3  
Week 8 Ep.16 – Conversation 4
เวลา(นาที)
Ep.16 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Friday night Party 0.42  
Ep.16 เนื้อหา Conversation - Friday night Party 10.37  
Ep.16 วีดีโอบทสนทนา Conversation - A New Hairstyle 0.59  
Ep.16 เนื้อหา Conversation - A New Hairstyle 12.45  
Ep.16 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Getting a Mortorcycle 0.48  
Ep.16 เนื้อหา Conversation - Getting a Mortorcycle 9.09  
Ep.16 แบบฝึกหัด Conversation 4  
Week 9 Ep. 17 - Grammar 5
เวลา(นาที)
Ep. 17 เนื้อหา Present Simple Tense 15.57  
Ep. 17 แบบฝึกหัด Grammar 5  
Week 9 Ep. 18 - Grammar 6
เวลา(นาที)
Ep. 18 เนื้อหา Present Continuous Tense 18.22  
Ep. 18 แบบฝึกหัด Grammar 6  
Week 10 Ep. 19 - Top Vocab 5
เวลา(นาที)
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 1) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-1  
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 2) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-2  
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 3) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-3  
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 4) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-4  
Ep. 19 เนื้อหา Top Vocab - Family (Part 5) 0.25  
Ep. 19 แบบฝึกหัด Top Vocab 5-5  
Week 10 Ep. 20 - Top Vocab 6
เวลา(นาที)
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 1) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-1  
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 2) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-2  
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 3) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-3  
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 4) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-4  
Ep. 20 เนื้อหา Top Vocab - Nation (Part 5) 0.25  
Ep. 20 แบบฝึกหัด Top Vocab 6-5  
Week 11 Ep.21 – Pronunciation 5
เวลา(นาที)
Ep.21 แบบฝึกหัด Pronunciation 5  
Ep.21 อธิบายแบบฝึกหัด Pronunciation 5 23.36  
Week 11 Ep.22 – Pronunciation 6
เวลา(นาที)
Ep.22 แบบฝึกหัด Pronunciation 6  
Ep.22 อธิบายแบบฝึกหัด Pronunciation 6 20.18  
Week 12 Ep.23 – Conversation 5
เวลา(นาที)
Ep.23 วีดีโอบทสนทนา Conversation - The Surprise Party 1.03  
Ep.23 อธิบาย Conversation - The Surprise Party 8.53  
Ep.23 วีดีโอบทสนทนา Conversation - A Boring Movie 0.39  
Ep.23 อธิบาย Conversation - A Boring Movie 4.53  
Ep.23 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Taking Sides 1.10  
Ep.23 อธิบาย Conversation - Taking Sides 5.41  
Ep.23 แบบฝึกหัด Conversation 5  
Week 12 Ep.24 – Conversation 6
เวลา(นาที)
Ep.24 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Noisy Neighbor 1.08  
Ep.24 อธิบาย Conversation - Noisy Neighbor 5.43  
Ep.24 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Stop Complaining 1.21  
Ep.24 อธิบาย Conversation - Stop Complaining 5.15  
Ep.24 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Speaking Too Fast 0.59  
Ep.24 อธิบาย Conversation - Speaking Too Fast 4.28  
Ep.24 แบบฝึกหัด Conversation 6  
Week 13 Ep. 25 - Grammar 7
เวลา(นาที)
Ep. 25 เนื้อหา Present Perfect Tense 19.16  
Ep. 25 แบบฝึกหัด Grammar 7  
Week 13 Ep. 26 - Grammar 8
เวลา(นาที)
Ep. 26 เนื้อหา Past Simple Tense 15.48  
Ep. 26 แบบฝึกหัด Grammar 8  
Week 14 Ep. 27 - Top Vocab 7
เวลา(นาที)
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 1) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-1  
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 2) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-2  
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 3) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-3  
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 4) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-4  
Ep. 27 เนื้อหา Top Vocab - Occupation (Part 5) 0.25  
Ep. 27 แบบฝึกหัด Top Vocab 7-5  
Week 14 Ep. 28 - Top Vocab 8
เวลา(นาที)
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 1) 0.25  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-1  
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 2) 0.25  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-2  
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 3) 0.25  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-3  
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 4) 0.25  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-4  
Ep. 28 เนื้อหา Top Vocab - Action (Part 5) 0.20  
Ep. 28 แบบฝึกหัด Top Vocab 8-5  
Week 15 Ep.29 – Pronunciation 7
เวลา(นาที)
Ep.29 แบบฝึกหัด Pronunciation 7  
Ep.29 อธิบายแบบฝึกหัด Pronunciation 7 24.05  
Week 15 Ep.30 – Pronunciation 8
เวลา(นาที)
Ep.30 แบบฝึกหัด Pronunciation 8  
Ep.30 อธิบายแบบฝึกหัด Pronunciation 8 18.17  
Week 16 Ep.31 – Conversation 7
เวลา(นาที)
Ep.31 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Terrible Excuses 0.58  
Ep.31 อธิบาย Conversation - Terrible Excuses 6.51  
Ep.31 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Taking the Stairs 1.02  
Ep.31 อธิบาย Conversation - Taking the Stairs 5.29  
Ep.31 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Wait! I Changed My Mind 1.04  
Ep.31 อธิบาย Conversation - Wait! I Changed My Mind 6.51  
Ep.31 แบบฝึกหัด Conversation 7  
Week 16 Ep.32 – Conversation 8
เวลา(นาที)
Ep.32 วีดีโอบทสนทนา Conversation - You Stole My Idea 1.08  
Ep.32 อธิบาย Conversation - You Stole My Idea 5.45  
Ep.32 วีดีโอบทสนทนา Conversation - A Rude Clerk 0.45  
Ep.32 อธิบาย Conversation - A Rude Clerk 4.50  
Ep.32 วีดีโอบทสนทนา Conversation - Dry Cleaning Emergency 1.28  
Ep.32 อธิบาย Conversation - Dry Cleaning Emergency 8.14  
Ep.31 แบบฝึกหัด Conversation 8  
EP.1 Part of speech 1.pdf
EP.17 Present Simple.pdf
EP.18 Present Continuous.pdf
EP.23 Conversation.pdf
EP.24 Conversation.pdf
EP.25 Present Perfect.pdf
EP.26 Past Simple.pdf
EP.31 Conversation.pdf
EP.32 Conversation.pdf
EP.2 Part of speech 2.pdf
EP.3 Top Vocab 25 words.pdf
EP.4 Top Vocab 25 words.pdf
EP.5 Pronunciation.pdf
EP.6 Pronunciation.pdf
EP.7 Conversation.pdf
EP.8 Conversation.pdf
EP.9 Grammar – Article.pdf
EP.10 Grammar – Pronouns.pdf
EP.11 Top Vocab 25 word.pdf
EP.12 Top Vocab 25 word.pdf
EP.13 Pronunciation.pdf
EP.14 Pronunciation.pdf
EP.15 Conversation.pdf
EP.16 Conversation.pdf
ขั้นตอน 1
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 004-8-27777-2 โรงเรียนสอนภาษาพัชรวัฒน์
  ธ. กรุงไทย 980-9-95500-6 น.ส.พัชรา ชินประสาทศักดิ์
  ธ. ไทยพาณิชย์ 403-292069-4 น.ส.พัชรา ชินประสาทศักดิ์

ขั้นตอน 2
หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน


เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว จะมีแถบสีเขียวดังรูป ปรากฏขึ้นในหน้าแจ้งโอนเงิน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่