แนะนำคอร์สเรียน TOEFL ITP

คอร์ส Essential Vocabulary for International Program คอร์ส Perfect TOEFL ITP คอร์ส S.O.S
โค้งสุดท้าย TOEFL ITP
  • รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 500 คำ ครอบคลุมการออกข้อสอบทั้งหมด สอนการแปลความหมายจับใจความ ทางลัดเพิ่มคะแนนในพาร์ทต่าง ๆ
  • เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการเสริมความพร้อม ด้านคำศัพท์ ก่อนสอบ TOEFL ITP
  • 2 IN 1 ครบทั้งปูพื้นฐาน และ ติวสอบ
  • ฟรี คอร์สพื้นฐาน Grammar เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
  • ตะลุยโจทย์ พร้อมเสริมเทคนิคทำข้อสอบมากถึง 3 ชุดเต็ม
  • เหมาะกับ ทุกคนที่ต้องการสอบ TOEFL ITP
  • สรุปเนื้อหาทุกส่วนของข้อสอบ TOEFL ITP
  • ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง คัดเนื้อหามาโดยเฉพาะ
  • เทคนิคทำข้อสอบ เสริมคำศัพท์ ต่าง ๆ ที่ควรรู้
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มความแม่นยำ เพิ่มคะแนนสอบ โดยการฝึกทำข้อสอบจริงเพิ่มเติม

รับรองผลคะแนน 550+

หากสอบได้ไม่ถึง 550 คะแนน สามารถยื่นผลสอบ เพื่อต่อเวลาเรียนได้

Berante TOEFL ITP Roadmap

แปลออก = ทำข้อสอบได้
เรียนรู้คลังคำศัพท์จาก คอร์ส Essential Vocabulary การแปลความหมาย จับใจความ
และทางลัดเพิ่มคะแนนในพาร์ทต่างๆ

ปูพื้นฐานด้วย Grammar For TOEFL ITP
สรุปหลักสำคัญที่ออกสอบบ่อยและแบบฝึกหัดอย่างละเอียด

เพื่อปรับพื้นฐานพร้อม…ฝึกตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ TOEFL ITP

ฝึกทำข้อสอบ 3 ชุดเต็ม เพื่อความแม่นยำที่สุด
พร้อมเรียนรู้เทคนิคการอัปคะแนนและ HOT VOCAB
ใน คอร์ส Perfect TOEFL ITP 550+

ทบทวนจุดที่ยังไม่แม่น หรือสอบถามข้อสงสัยเชิงวิชาการ
กับทีมงานของ Berante ได้ตลอดเวลาทำการ

— ขอให้โชคดีในการสอบนะคะ —