แนะนำคอร์สเรียน CU-TEP

คอร์ส Essential Vocabulary for International Program คอร์ส Perfect CU–TEP 80+ คอร์ส S.O.S
โค้งสุดท้าย CU-TEP
  • รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 500 คำ ครอบคลุมการออกข้อสอบทั้งหมด สอนการแปลความหมายจับใจความ ทางลัดเพิ่มคะแนนในพาร์ทต่าง ๆ
  • เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการเสริมความพร้อม ด้านคำศัพท์ ก่อนสอบ CU-TEP
  • ปรับพื้นฐาน Grammar เรียนรู้เทคนิค + ตะลุยโจทย์ ทำข้อสอบอย่างละเอียดฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง Simulator Test ในระบบมากกว่า 4 ชุด
  • เหมาะกับ ทุกคนที่ต้องการสอบ CU–TEP
  • เจาะลึกกับ CU-TEP ข้อสอบจริง 2 ชุดเต็ม รวม 240 ข้อ
  • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มความแม่นยำ เพิ่มคะแนนสอบ โดยการฝึกทำข้อสอบจริงเพิ่มเติม
สมัครเรียน CU-TEP พร้อมรับโปรโมชันพิเศษทันที!

Berante CU-TEP Roadmap

แปลออก = ทำข้อสอบได้
เรียนรู้คลังคำศัพท์จาก คอร์ส Essential Vocabulary การแปลความหมาย จับใจความ
และทางลัดเพิ่มคะแนนในพาร์ทต่างๆ

ปูพื้นฐานด้วย Grammar For CU-TEP
สรุปหลักสำคัญที่ออกสอบบ่อยและแบบฝึกหัดอย่างละเอียด

เพื่อปรับพื้นฐานพร้อม…ฝึกตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ CU-TEP
ในคอร์ส Perfect CU–TEP 80

เพิ่มคำแม่นยำ เรียนรู้เทคนิคเพิ่มคะแนน
ด้วยการฝึกตะลุยโจทย์ข้อสอบจริงเพิ่มเติม
ใน คอร์ส S.O.S โค้งสุดท้าย CU-TEP

ทบทวนจุดที่ยังไม่แม่น หรือสอบถามข้อสงสัยเชิงวิชาการ
กับทีมงานของ Berante ได้ตลอดเวลาทำการ

— ขอให้โชคดีในการสอบนะคะ —