เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 45 ชั่วโมง 50 นาที
มีทั้งหมด 77 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เมื่อเรียนครบ 92 ชั่วโมง จะตัดคอร์สทันที
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป
slider

PACK CU-TEP 80 + VOCAB

CU-TEP 3 IN 1 ครบทั้งปูพื้นฐาน + ติวสอบ + คลังคำศัพท์

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 5,390 บาท เท่านั้น!

10,000 บาท


รายละเอียดคอร์ส

(คอร์ส CU-TEP 80 + คอร์ส Essential Vocabulary for International Programs)  


คอร์ส CU-TEP 80+  

  • สรุปเนื้อหา วิธีการทำ และตะลุยโจทย์ CU-TEP ครบทุกพาร์ท
  • ปูพื้นฐาน Grammar ที่ออกสอบบ่อย เนื้อหากระชับและเข้าใจง่าย
  • เน้นสอนให้วิเคราะห์โจทย์เป็น รู้แนวทางข้อสอบและวิธีทำข้อสอบให้เร็ว
  • ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง Simulator Test เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความคุ้นเคยเสมือนได้เข้าสอบจริง


คอร์ส Essential Vocabulary for International Programs

  • รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 500 คำ โดยแบ่งตามหัวข้อ โดยเลือกหัวข้อที่ออกสอบบ่อย เพื่อให้ครอบคลุมการออกข้อสอบทั้งหมด
  • สอนการ การแปลความหมาย จับใจความ ทางลัดเพิ่มคะแนนในพาร์ทต่างๆ
  • เพิ่มความแม่นยำด้วยแบบฝึกหัด เพื่อทบทวนในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด

Unit 1 The Present Tense FREE 38.11 นาที  
Unit 2 The Past Tense 28.22 นาที  
Unit 3 The Future Tense 35.30 นาที  
Unit 4 Active Voice and Passive Voice 33.13 นาที  
Unit 5 Relative Clause 41.08 นาที  
Unit 6 Verb Forms Gerunds and Infinitives 47.45 นาที  
Unit 7 Verbal Adjective Present and Past Participles 18.16 นาที  
Unit 8 Conditional Sentences 33.16 นาที  
รูปแบบการดู Noun Verb 16.23 นาที  
รูปแบบการดู Adjective Adverb 20.40 นาที  
Word Form - Test Part 1 16.35 นาที  
Word Form - Test Part 2 10.08 นาที  
Word Form - Test Part 3 23.23 นาที  
CU-TEP Writing - Tense Overview FREE 16.28 นาที  
CU-TEP Writing - Pronoun 17.31 นาที  
CU-TEP Writing - Affect vs Effect 7.05 นาที  
CU-TEP Writing - Word Form 10.00 นาที  
CU-TEP Writing - Passive 8.24 นาที  
CU-TEP Writing - Because vs Because of 6.25 นาที  
CU-TEP Writing - Let make help 7.14 นาที  
CU-TEP Writing - V. to infinitive 6.34 นาที  
CU-TEP Writing - Relative Pronoun 6.38 นาที  
CU-TEP Writing - Relative Clause 8.44 นาที  
CU-TEP Writing - Participle 7.59 นาที  
CU-TEP Writing - Make vs Do 3.15 นาที  
CU-TEP Writing - Despite vs Inspite of 8.56 นาที  
CU-TEP Writing - If Clause 13.23 นาที  
CU-TEP Writing - Subject & V.Agreement 11.33 นาที  
CU-TEP Writing - Some vs Other 4.58 นาที  
CU-TEP Writing - Few vs Little 6.10 นาที  
CU-TEP Writing - No vs Not vs None 5.18 นาที  
CU-TEP Writing - In order to vs So that 4.18 นาที  
CU-TEP Writing - Comparison 5.10 นาที  
CU-TEP Writing - Gerund 10.21 นาที  
Writing Exam ครั้งที่ 1 48.35 นาที  
Writing Exam ครั้งที่ 2 41.35 นาที  
Writing Exam ครั้งที่ 3 47.35 นาที  
Writing Exam ครั้งที่ 4 37.56 นาที  
Writing Exam ครั้งที่ 5 25.38 นาที  
Writing Exam ครั้งที่ 6 32.37 นาที  
Writing Exam ครั้งที่ 7 1.11.05 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 1 - เคล็ดลับการทำ Reading Cloze Test 2.33.45 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 2 - Topic And Main Idea 48.49 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 3 - Attitude And Tone 22.58 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 4 - Aim Target Purpose Objective 16.53 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 5 - อยากเก่งต้องตอบ Detail & Inference ให้โดนใจ 17.10 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 6 - Reference ตัวเก็งคำถามข้อสอบ Reading 51.31 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 7 - ชิมลางตะลุย Intensive Reading Part 1 50.51 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 8 - ชิมลางตะลุย Intensive Reading Part 2 30.45 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 9 - ข้อสอบจริง Practice Test Passage 1 23.10 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 10 - ข้อสอบจริง Practice Test Passage 2 35.15 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 11 - ข้อสอบจริง Practice Test Passage 3 48.41 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 12 - ข้อสอบจริง Practice Test Passage 4 59.02 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 13 - ข้อสอบจริง Practice Test Passage 5 34.48 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 14 - Reading Practice Test - Cloze Passages 1.04.16 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 15 - Reading Practice Test - Passage 1 34.52 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 16 - Reading Practice Test - Passage 2 59.52 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 17 - Reading Practice Test - Passage 3 50.04 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 18 - Reading Practice Test - Passage 4 44.22 นาที  
CU-TEP Reading ครั้งที่ 19 - Reading Practice Test - Passage 5 39.59 นาที  
CU-TEP Listening Part A (I) - Short Conversations 2.07.15 นาที  
CU-TEP Listening Part B (lI) - Long Conversations 1.55.53 นาที  
CU-TEP Listening Part C (llI) - Talks & Lectures 1.56.14 นาที  
Unit 1 Festivals in Their Cultural Context small 1.03.15 นาที  
Unit 2 Describing the World 50.34 นาที  
Unit 3 Environment and Conservation 46.21 นาที  
Unit 4 Health and Illness 55.14 นาที  
Unit 5 Technology and Its Impact 27.01 นาที  
Unit 6 Permission and Prohibition 50.21 นาที  
Unit 7 Apologizing, Forgiving and Reconciliation 40.34 นาที  
Unit 8 Complimenting and Praising 55.38 นาที  
Unit 9 Reminiscences and Regrets 41.02 นาที  
Unit 10 Agreement, Disagreement and Compromise 52.51 นาที  
Unit 11 Test Practice 1 – Cloze Test 1.20.12 นาที  
Unit 12 Test Practice 2 – Synonyms 1.18.35 นาที  
Perfect CU-TEP 80 Plus Updated.pdf
CU-TEP_Listening_updated.pdf
Berante Perfect CU-TEP Listening Audio Files_updated.zip
Perfect_CU-TEP80+_answer_key_listening.pdf
Essential Vocabulary for International Programs.pdf
All about Error Identification.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ