เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 0 นาที
มีทั้งหมด 81 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เมื่อเรียนครบ 40 ชั่วโมง จะตัดคอร์สทันที
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป
slider

PACK English for Work 1&2

ใช้อังกฤษได้คล่อง..ก็ทำงานได้ง่าย อัพสกิลการสื่อสารภาษาอังกฤษ.. ให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น..ไม่ว่าสถานการณ์ไหน ๆ ก็เอาอยู่

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,500 บาท เท่านั้น!

5,800 บาท


รายละเอียดคอร์ส

เรียนแล้วคุณจะรู้… 

  • ทักษะเบื้องต้นของภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในที่ทำงาน 
  • การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
  • หลักการใช้ Vocab และ Grammar
  • ทักษะ Conversation ในการทำงาน
  • ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 


คอร์สนี้เหมาะสำหรับวัยทำงานทุกคนที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

Unit 1 Meeting at Reception - Conversation 12.54 นาที  
Meeting at Reception - Key Pharases 12.51 นาที  
Unit 1 Meeting at Reception - Note 12.51 นาที  
Unit 1 Meeting at Reception - Language Tips Telling the time 23.36 นาที  
Unit 2 Company Visitors - Conversation 10.43 นาที  
Unit 2 Company Visitors - Key Phrases 13.19 นาที  
Unit 2 Company Visitors - Grammar Focus Verb to be 16.20 นาที  
Unit 2 Company Visitors - Yes-No Questions 11.44 นาที  
Unit 3 Talking about Your Work - Conversation 13.51 นาที  
Unit 3 Talking about Your Work - Key Phrases 13.12 นาที  
Unit 3 Talking about Your Work - Grammar Focus The Simple Present 26.13 นาที  
Unit 3 Talking about Your Work - Grammar Focus Time Expression 14.49 นาที  
Unit 4 Making Visitors Feel Welcome - Conversation 13.30 นาที  
Unit 4 Making Visitors Feel Welcome - Key Phrases 16.04 นาที  
Unit 4 Making Visitors Feel Welcome - Grammar Focus Some vs Any 14.01 นาที  
Unit 4 Making Visitors Feel Welcome - Some vs Any without a noun 14.27 นาที  
Unit 5 Small Talks - Key Phrases 11.46 นาที  
Unit 5 Small Talks - Conversation 14.02 นาที  
Unit 5 Small Talks - Vocab Focus American English and British English 15.03 นาที  
Unit 5 Small Talks - Speaking 12.50 นาที  
Unit 6 Introduction - Conversation 10.48 นาที  
Unit 6 Introduction - Key Phrases 13.22 นาที  
Unit 6 Introduction - Grammar Focus Pronouns 16.03 นาที  
Unit 6 Introduction - Grammar Focus Possessive 17.47 นาที  
Unit 7 Outgoing Calls - Conversation 12.18 นาที  
Unit 7 Outgoing Calls - Key Phrases 15.32 นาที  
Unit 7 Outgoing Calls - Grammar Focus Present Continuous 20.31 นาที  
Unit 7 Outgoing Calls - Routine vs Moment of Speaking 16.41 นาที  
Unit 8 Incoming Calls - Conversation 17.32 นาที  
Unit 8 Incoming Calls - Key Phrases 14.16 นาที  
Unit 8 Incoming Calls - Language Tip 10.06 นาที  
Unit 8 Incoming Calls - Grammar Focus Will 21.52 นาที  
Unit 9 Telephone Messages - Conversation 15.30 นาที  
Unit 9 Telephone Messages - Key Phrases 8.44 นาที  
Unit 9 Telephone Messages - Usage 8.42 นาที  
Unit 9 Telephone Messages - Grammar Focus Future 15.30 นาที  
Unit 10 Conference Arrangements - Conversation 13.56 นาที  
Unit 10 Conference Arrangements - Key Phrases 9.02 นาที  
Unit 10 Conference Arrangements - Language Tip 13.02 นาที  
Unit 10 Conference Arrangements - Grammar Focus Future Arrangements 14.04 นาที  
Unit 1 Welcome Back - Conversation 16.19 นาที  
Unit 1 Welcome Back - Key Phrases 8.54 นาที  
Unit 1 Welcome Back - Language Tip 8.43 นาที  
Unit 1 Welcome Back - Grammar Focus Preposition Combo 26.31 นาที  
Unit 2 Plans - Grammar Focus Linkers 13.13 นาที  
Unit 2 Plans - Conversation 17.31 นาที  
Unit 2 Plans - Key Phrases 8.54 นาที  
Unit 2 Plans - Practice 10.41 นาที  
Unit 3 A Change of Plan - Conversation 16.38 นาที  
Unit 3 A Change of Plan - Key Phrases 10.55 นาที  
Unit 3 A Change of Plan - Language Tip 12.57 นาที  
Unit 3 A Change of Plan - Grammar Focus Plan intentions and arrangements 23.34 นาที  
Unit 4 What can I do for you - Conversation 7.29 นาที  
Unit 4 What can I do for you - Key Phrases 12.07 นาที  
Unit 4 What can I do for you - Usage 4.15 นาที  
Unit 4 What can I do for you - Grmmar Focus Modal Verbs for Suggestions 18.07 นาที  
Unit 5 When Things Go Wrong - Conversation 21.21 นาที  
Unit 5 When Things Go Wrong - Key Phrases 15.35 นาที  
Unit 5 When Things Go Wrong - Usage 6.57 นาที  
Unit 5 When Things Go Wrong - Grammar Focus Modal for permission, offers, requests and instruction 25.40 นาที  
Unit 6 Business Meeting - Conversation 17.28 นาที  
Unit 6 Business Meeting - Key Phrases 12.24 นาที  
Unit 6 Business Meeting - Practice 12.52 นาที  
Unit 6 Business Meeting - Grammar Forcus Verb + Gerund or Infinitive 14.50 นาที  
Unit 6 Business Meeting - Grammar Focus Exercises 11.38 นาที  
Unit 7 Dealing with Question in the Conference Call - Conversation 18.16 นาที  
Unit 7 Dealing with Question in the Conference Call - Key Phrases 11.49 นาที  
Unit 7 Dealing with Question in the Conference Call - Practice 6.40 นาที  
Unit 7 Dealing with Question in the Conference Call - Grammar Focus for strong recommendations 17.14 นาที  
Unit 8 Arranging a business trip - Email 14.22 นาที  
Unit 8 Arranging a business trip - Key Phrases 6.41 นาที  
Unit 8 Arranging a business trip - Usage 8.35 นาที  
Unit 8 Arranging a business trip - Grammar First Conditional 15.17 นาที  
Unit 9 Business Trip Details - Conversation 17.41 นาที  
Unit 9 Business Trip Details - Key Phrases 9.25 นาที  
Unit 9 Business Trip Details - Grammar Focus Present Perfect 19.08 นาที  
Unit 9 Business Trip Details - Usage 11.27 นาที  
Unit 10 Goodbye - Conversation 13.41 นาที  
Unit 10 Goodbye - Key Pharases 10.16 นาที  
Unit 10 Goodbye - Language Tip 7.55 นาที  
Unit 10 Goodbye -Grammar Focus Present Perfect vs Simple Past 21.09 นาที  
English for Work I.pdf
English for Work II.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ