เกี่ยวกับคอร์สนี้
มีทั้งหมด 93 บทเรียน
วิดีโอความยาว 46 ชั่วโมง 6 นาที
เพิ่มเวลาเรียนให้ 46 ชั่วโมง 6 นาที
อายุคอร์สเรียน 365 วัน
เมื่อเรียนครบ 92 ชั่วโมง 13 นาที จะตัดคอร์สทันที
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป
slider

Perfect IELTS 7+

รวม 4 skills สำหรับสอบ IELTS แถมฟรี Grammar ช่วยให้ทำคะแนนได้เกิน 7 ทุก Part ทั้ง Reading Writing Listening Speaking

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 21,900 14,000 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

รายละเอียดคอร์ส

 - รวมคอร์สติวสอบ IELTS ที่จะช่วยให้ทำคะแนนได้เกิน 7 ทุก Part ทั้ง Reading Writing Listening Speaking
 - สรุปเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS ให้ทำคะแนนได้เกิน 7
 - ครบถ้วนทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่ใช้สอบ พร้อมคอร์สสรุป Grammar
 - ฝึกฝนทักษะการอ่านตั้งแต่พื้นฐานจนถึงบทความที่ยากระดับข้อสอบ
 - ได้คำศัพท์สำคัญที่ต้องรู้ เพื่อทำข้อสอบ IELTS
 - เทคนิคการอ่านให้ได้คำตอบที่ถูกต้องโดยไม่ต้องอ่านทั้งหมด
 - เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบ Writing อย่างครบถ้วนทั้ง Task 1 และ Task 2
 - เรียนรู้ตัวอย่างคำตอบ Writing ทั้ง Task 1 และ Task 2
 - ได้คลังศัพท์และสำนวนที่ต้องรู้เพื่อทำข้อสอบ Reading และ Writing
 - ตรวจงานเขียนพร้อมให้ comment แบบไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดอายุคอร์ส
 - เรียนและฝึกทำข้อสอบ Speaking กับเจ้าของภาษารวม 10 ครั้ง (รบกวนติดต่อโรงเรียนเพื่อทำการนัดหมาย)
 - เรียนรู้ตัวอย่างคำตอบ Speaking
 - ฝึกฟังอย่างมีเทคนิคที่ได้ช่วยให้ตอบคำถาม Listening ถูกอย่างง่ายดาย
 - ได้คลังคำศัพท์ที่จะช่วยทั้งการพูดและการฟัง
 - คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการเรียน ฝึกอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 - คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS 

Tense Overview
เวลา(นาที)
Tense Overview 4 Aspects FREE 13:44  
Present Simple Tense Vs Present Continuous Tense 26:12  
แบบฝึกหัดทบทวน 12:10  
Past Simple Tense Vs Present Perfect Tense Vs Present Perfect Continuous Tense 18:05  
Past Simple Tense Vs Past Continuous Tense Vs Past Perfect Tense 15:16  
Advanced Step Of Past Tense 13:25  
All Aspects Of Future Tense 13:27  
Finite and Non-finite Verbs
เวลา(นาที)
Finite Verb 14:41  
Non-Finite Verb 14:41  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 1 21:05  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 2 25:50  
Finite & Non-finite Verb Exercise 31:42  
Verb กลุ่มที่แปลว่าทำให้ 14:10  
Participle Adjective Exercise 10:23  
Word Form
เวลา(นาที)
รูปแบบการดู Noun Verb 16:23  
รูปแบบการดู Adjective Adverb 20:40  
Word Form - Test Part 1 16:35  
Word Form - Test Part 2 10:08  
Word Form - Test Part 3 19:44  
The Passive
เวลา(นาที)
Passive Voice 9:11  
Active and Passive Voice - Test Part 1 14:47  
Active and Passive Voice - Test Part 2 12:48  
Relative Clause
เวลา(นาที)
Relative Clause 36:13  
Adjective Comparison
เวลา(นาที)
Adjective Comparison 5:32  
Superlative Form 14:32  
Comparison Test 18:50  
Conditional Sentences
เวลา(นาที)
Conditional Sentences 14:51  
Conditional Sentences - Test Part 1 16:10  
Conditional Sentences - Test Part 2 11:52  
READING
เวลา(นาที)
Reading 1 FREE 1:12:32  
Reading 2 & Reading 4 1:53:03  
Reading 3 & Reading 5 1:53:07  
Reading 5 & Reading 6 1:44:57  
IELTS Reading Speed Up 1 1:23:13  
IELTS Reading Speed Up 2 FREE 1:31:11  
IELTS Reading Speed Up 3 1:29:08  
IELTS Reading Speed Up 4 59:34  
IELTS Reading Speed Up 5 1:17:37  
IELTS Reading Speed Up 6 1:05:00  
WRITING
เวลา(นาที)
Types of Essay, Process Paragraphs 1:01:11  
Descriptive Paragraphs, Paragraph Unity 46:53  
Logical Division of Ideas 2:27:51  
Comparison/Contrast Paragraphs 2:08:07  
Division and Classification 2:46:24  
Problem/Solution Essay, Writing for Specific Purposes 1:42:54  
IELTS Writing - Rules for IELTS Writing 16:38  
IELTS Writing - Vocabulary for IELTS Writing Task 1 10:32  
IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 1 35:50  
IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 2 31:48  
IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 3 FREE 26:53  
IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 4 27:37  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 1 6:26  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 2 37:51  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 3 7:32  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 4 25:41  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 5 26:05  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 6 25:59  
LISTENING
เวลา(นาที)
Listening ชุดที่ 1 ไฟล์เสียง Track 6 Question 1-5 และ 6-10 FREE 6:52  
ไฟล์สอน Track 6 ข้อ 1-5 28:33  
ไฟล์สอน Track 6 ข้อ 6-10 14:57  
Listening ชุดที่ 1 ไฟล์เสียง Track 7 Question 11-15 และ 16-20 6:18  
ไฟล์สอน Track 7 ข้อ 11-15 26:31  
ไฟล์สอน Track 7 ข้อ 16-20 16:01  
Listening ชุดที่ 1 ไฟล์เสียง Track 8 Question 21-24,25 และ 26-30 5:40  
ไฟล์สอน Track 8 ข้อ 21-24 17:34  
ไฟล์สอน Track 8 ข้อ 25 และ 26-30 19:57  
Listening ชุดที่ 1 ไฟล์เสียง Track 9 Question 31-35 และ 36-40 5:27  
ไฟล์สอน Track 9 ข้อ 31-35 25:56  
ไฟล์สอน Track 9 ข้อ 36-40 16:18  
Listening ชุดที่ 2 ไฟล์เสียง Track 10 Question 1-4, 5-7 และ 8-10 6:32  
ไฟล์สอน Track 10 ข้อ 1-4 12:29  
ไฟล์สอน Track 10 ข้อ 5-7 และ 8-10 19:23  
Listening ชุดที่ 2 ไฟล์เสียง Track 11 Question 11-12, 13-15 และ 16-20 4:37  
ไฟล์สอน Track 11 ข้อ 11-12 และ 13-15 12:21  
ไฟล์สอน Track 11 ข้อ 16-20 17:05  
Listening ชุดที่ 2 ไฟล์เสียง Track 12 Question 21-23 และ 24-30 4:52  
ไฟล์สอน Track 12 ข้อ 21-23 9:51  
ไฟล์สอน Track 12 ข้อ 24-30 15:09  
Listening ชุดที่ 2 ไฟล์เสียง Track 13 Question 31-40 5:13  
ไฟล์สอน Track 13 ข้อ 31-40 33:53  
Listening ชุดที่ 3 ไฟล์เสียง Track 14 Question 1-10 6:54  
ไฟล์สอน Track 14 ข้อ 1-4 17:25  
ไฟล์สอน Track 14 ข้อ 5-10 13:07  
ไฟล์สอน Track 14 ข้อ 5-10 (ต่อ) 3:48  
Listening ชุดที่ 3 ไฟล์เสียง Track 15 Question 11-14 และ 15-20 5:34  
ไฟล์สอน Track 15 ข้อ 11-14 15:01  
ไฟล์สอน Track 15 ข้อ 15-20 19:11  
Listening ชุดที่ 3 ไฟล์เสียง Track 16 Question 21-23, 24-28 และ 29-30 5:29  
ไฟล์สอน Track 16 ข้อ 21-23 8:34  
ไฟล์สอน Track 16 ข้อ 24-28 และ 29-30 16:18  
Listening ชุดที่ 3 ไฟล์เสียง Track 17 Question 31-35 และ 36-40 5:18  
ไฟล์สอน Track 17 ข้อ 31-35 16:46  
ไฟล์สอน Track 17 ข้อ 36-40 17:15  
Grammar for IELTS TOEFL SAT.pdf
Perfect IELTS Reading.pdf
Perfect IELTS Writing.pdf
Perfect IELTS Listening and Speaking.pdf
คำศัพท์ IELTS หมวดต่างๆ.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดค่ะ)

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต และ Internet Banking
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

หากเลือกชำระผ่าน Counter Service หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและแจ้งโอนเงิน (สามารถเข้าเรียนได้ภายใน 1 วันทำการหลังชำระเงิน)

จ่ายผ่าน Counter Serviceพิมพ์ใบชำระเงิน แล้วไปชำระเงินที่ Counter Service
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 004-8-27777-2 โรงเรียนสอนภาษาพัชรวัฒน์
  ธ. กรุงไทย 980-9-95500-6 คุณพัชรา ชินประสาทศักดิ์
  ธ. ไทยพาณิชย์ 403-292-069-4 คุณพัชรา ลิมป์วรรณธะ
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน

เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว จะมีแถบสีเขียวดังรูป ปรากฏขึ้นในหน้าแจ้งโอนเงิน
ขั้นตอน 5
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่ทีมงาน Berante Online ตรวจสอบยอดแล้ว คุณจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ

ขั้นตอน 6
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ 084-940-1940 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ