เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
มีทั้งหมด 93 บทเรียน
วิดีโอความยาว 46 ชั่วโมง 6 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป

Perfect IELTS 7+

รวมคอร์สติวสอบ IELTS ที่จะช่วยให้ทำคะแนนได้เกิน 7 ทุก Part ทั้ง Reading Writing Listening Speaking

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 24,800 18,900 บาท
สมัครเรียน แจ้งโอนเงิน

 - รวมคอร์สติวสอบ IELTS ที่จะช่วยให้ทำคะแนนได้เกิน 7 ทุก Part ทั้ง Reading Writing Listening Speaking
 - สรุปเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS ให้ทำคะแนนได้เกิน 7
 - ครบถ้วนทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่ใช้สอบ พร้อมคอร์สสรุป Grammar
 - ฝึกฝนทักษะการอ่านตั้งแต่พื้นฐานจนถึงบทความที่ยากระดับข้อสอบ
 - ได้คำศัพท์สำคัญที่ต้องรู้ เพื่อทำข้อสอบ IELTS
 - เทคนิคการอ่านให้ได้คำตอบที่ถูกต้องโดยไม่ต้องอ่านทั้งหมด
 - เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบ Writing อย่างครบถ้วนทั้ง Task 1 และ Task 2
 - เรียนรู้ตัวอย่างคำตอบ Writing ทั้ง Task 1 และ Task 2
 - ได้คลังศัพท์และสำนวนที่ต้องรู้เพื่อทำข้อสอบ Reading และ Writing
 - ตรวจงานเขียนพร้อมให้ comment แบบไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดอายุคอร์ส
 - เรียนและฝึกทำข้อสอบ Speaking กับเจ้าของภาษารวม 10 ครั้ง (รบกวนติดต่อโรงเรียนเพื่อทำการนัดหมาย)
 - เรียนรู้ตัวอย่างคำตอบ Speaking
 - ฝึกฟังอย่างมีเทคนิคที่ได้ช่วยให้ตอบคำถาม Listening ถูกอย่างง่ายดาย
 - ได้คลังคำศัพท์ที่จะช่วยทั้งการพูดและการฟัง
 - คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการเรียน ฝึกอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 - คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS 

Tense Overview
เวลา(นาที)
Tense Overview 4 Aspects 13:44  
Present Simple Tense Vs Present Continuous Tense 26:12  
แบบฝึกหัดทบทวน 12:10  
Past Simple Tense Vs Present Perfect Tense Vs Present Perfect Continuous Tense 18:05  
Past Simple Tense Vs Past Continuous Tense Vs Past Perfect Tense 15:16  
Advanced Step Of Past Tense 13:25  
All Aspects Of Future Tense 13:27  
Finite and Non-finite Verbs
เวลา(นาที)
Finite Verb 14:41  
Non-Finite Verb 14:41  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 1 21:05  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 2 25:50  
Finite & Non-finite Verb Exercise 31:42  
Verb กลุ่มที่แปลว่าทำให้ 14:10  
Participle Adjective Exercise 10:23  
Word Form
เวลา(นาที)
รูปแบบการดู Noun Verb 16:23  
รูปแบบการดู Adjective Adverb 20:40  
Word Form - Test Part 1 16:35  
Word Form - Test Part 2 10:08  
Word Form - Test Part 3 19:44  
The Passive
เวลา(นาที)
Passive Voice 9:11  
Active and Passive Voice - Test Part 1 14:47  
Active and Passive Voice - Test Part 2 12:48  
Relative Clause
เวลา(นาที)
Relative Clause 36:13  
Adjective Comparison
เวลา(นาที)
Adjective Comparison 5:32  
Superlative Form 14:32  
Comparison Test 18:50  
Conditional Sentences
เวลา(นาที)
Conditional Sentences 14:51  
Conditional Sentences - Test Part 1 16:10  
Conditional Sentences - Test Part 2 11:52  
READING
เวลา(นาที)
Reading 1 1:12:32  
Reading 2 & Reading 4 1:53:03  
Reading 3 & Reading 5 1:53:07  
Reading 5 & Reading 6 1:44:57  
IELTS Reading Speed Up 1 1:23:13  
IELTS Reading Speed Up 2 FREE 1:31:11  
IELTS Reading Speed Up 3 1:29:08  
IELTS Reading Speed Up 4 59:34  
IELTS Reading Speed Up 5 1:17:37  
IELTS Reading Speed Up 6 1:05:00  
WRITING
เวลา(นาที)
Types of Essay, Process Paragraphs 1:01:11  
Descriptive Paragraphs, Paragraph Unity 46:53  
Logical Division of Ideas 2:27:51  
Comparison/Contrast Paragraphs 2:08:07  
Division and Classification 2:46:24  
Problem/Solution Essay, Writing for Specific Purposes 1:42:54  
IELTS Writing - Rules for IELTS Writing 16:38  
IELTS Writing - Vocabulary for IELTS Writing Task 1 10:32  
IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 1 35:50  
IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 2 31:48  
IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 3 FREE 26:53  
IELTS Writing - Task 1 Model Answer Band 7 Example 4 27:37  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 1 6:26  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 2 37:51  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 3 7:32  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 4 25:41  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 5 26:05  
IELTS Writing - Task 2 Model Answer Band 7 Example 6 25:59  
LISTENING
เวลา(นาที)
Listening ชุดที่ 1 ไฟล์เสียง Track 6 Question 1-5 และ 6-10 6:52  
ไฟล์สอน Track 6 ข้อ 1-5 28:33  
ไฟล์สอน Track 6 ข้อ 6-10 14:57  
Listening ชุดที่ 1 ไฟล์เสียง Track 7 Question 11-15 และ 16-20 6:18  
ไฟล์สอน Track 7 ข้อ 11-15 26:31  
ไฟล์สอน Track 7 ข้อ 16-20 16:01  
Listening ชุดที่ 1 ไฟล์เสียง Track 8 Question 21-24,25 และ 26-30 5:40  
ไฟล์สอน Track 8 ข้อ 21-24 17:34  
ไฟล์สอน Track 8 ข้อ 25 และ 26-30 19:57  
Listening ชุดที่ 1 ไฟล์เสียง Track 9 Question 31-35 และ 36-40 5:27  
ไฟล์สอน Track 9 ข้อ 31-35 25:56  
ไฟล์สอน Track 9 ข้อ 36-40 16:18  
Listening ชุดที่ 2 ไฟล์เสียง Track 10 Question 1-4, 5-7 และ 8-10 6:32  
ไฟล์สอน Track 10 ข้อ 1-4 12:29  
ไฟล์สอน Track 10 ข้อ 5-7 และ 8-10 19:23  
Listening ชุดที่ 2 ไฟล์เสียง Track 11 Question 11-12, 13-15 และ 16-20 4:37  
ไฟล์สอน Track 11 ข้อ 11-12 และ 13-15 12:21  
ไฟล์สอน Track 11 ข้อ 16-20 17:05  
Listening ชุดที่ 2 ไฟล์เสียง Track 12 Question 21-23 และ 24-30 4:52  
ไฟล์สอน Track 12 ข้อ 21-23 9:51  
ไฟล์สอน Track 12 ข้อ 24-30 15:09  
Listening ชุดที่ 2 ไฟล์เสียง Track 13 Question 31-40 5:13  
ไฟล์สอน Track 13 ข้อ 31-40 33:53  
Listening ชุดที่ 3 ไฟล์เสียง Track 14 Question 1-10 6:54  
ไฟล์สอน Track 14 ข้อ 1-4 17:25  
ไฟล์สอน Track 14 ข้อ 5-10 13:07  
ไฟล์สอน Track 14 ข้อ 5-10 (ต่อ) 3:48  
Listening ชุดที่ 3 ไฟล์เสียง Track 15 Question 11-14 และ 15-20 5:34  
ไฟล์สอน Track 15 ข้อ 11-14 15:01  
ไฟล์สอน Track 15 ข้อ 15-20 19:11  
Listening ชุดที่ 3 ไฟล์เสียง Track 16 Question 21-23, 24-28 และ 29-30 5:29  
ไฟล์สอน Track 16 ข้อ 21-23 8:34  
ไฟล์สอน Track 16 ข้อ 24-28 และ 29-30 16:18  
Listening ชุดที่ 3 ไฟล์เสียง Track 17 Question 31-35 และ 36-40 5:18  
ไฟล์สอน Track 17 ข้อ 31-35 16:46  
ไฟล์สอน Track 17 ข้อ 36-40 17:15  
Grammar for IELTS TOEFL SAT.pdf
Perfect IELTS Reading.pdf
Perfect IELTS Writing.pdf
Perfect IELTS Listening and Speaking.pdf
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดค่ะ)

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต และ Internet Banking
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

หากเลือกชำระผ่าน Counter Service หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและแจ้งโอนเงิน (สามารถเข้าเรียนได้ภายใน 1 วันทำการหลังชำระเงิน)

จ่ายผ่าน Counter Serviceพิมพ์ใบชำระเงิน แล้วไปชำระเงินที่ Counter Service
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 004-8-27777-2 โรงเรียนสอนภาษาพัชรวัฒน์
  ธ. กรุงไทย 980-9-95500-6 คุณพัชรา ชินประสาทศักดิ์
  ธ. ไทยพาณิชย์ 403-292-069-4 คุณพัชรา ลิมป์วรรณธะ
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน

เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว จะมีแถบสีเขียวดังรูป ปรากฏขึ้นในหน้าแจ้งโอนเงิน
ขั้นตอน 5
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่ทีมงาน Berante Online ตรวจสอบยอดแล้ว คุณจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ

ขั้นตอน 6
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ 084-940-1940 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ