เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 48 ชั่วโมง 57 นาที
มีทั้งหมด 107 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เมื่อเรียนครบ 106 ชั่วโมง จะตัดคอร์สทันที
ต่ออายุคอร์สได้จนกว่าจะสอบผ่านตามที่การันตี
เกี่ยวกับผู้สอน
KruPloy (ครูพลอย) Berante
Berante Online

ครูพลอย เจ้าของ Facebook Page "Berante English ภาษาอังกฤษออนไลน์ สไตล์ติวเข้ม" เน้นการสอนภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง จากประสบการณ์ติวน้องๆ ทุกระดับทั้งประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นอกจากนั้น ครูพลอย ยังเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษตามหน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป
slider

Perfect IELTS 8 Plus + Speaking Interview

รวมคอร์สติวสอบ IELTS ที่จะช่วยให้ทำคะแนนได้เกิน 8 ทั้ง 4 Skills พร้อม Speaking Interview 8 ครั้งกับ Native Speaker

โดย KruPloy (ครูพลอย) Berante
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 14,900 บาท เท่านั้น!

24,900 บาท
  สมัครเรียน

รายละเอียดคอร์ส

- ทดสอบ Speaking Test กับ Native Speaking มากถึง 8 ครั้ง

- ตรวจ Speaking Test พร้อมให้ comment แบบไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดอายุคอร์ส

- ตรวจงานเขียนพร้อมให้ comment แบบไม่จำกัดครั้งจนกว่าจะหมดอายุคอร์ส

- รวมคอร์สติวสอบ IELTS ที่จะช่วยให้ทำคะแนนได้เกิน 8 ทุก Part ทั้ง Reading Writing Listening Speaking ที่ใช้สอบ พร้อมคอร์สสรุป Grammar

- ฝึกฝนทักษะการอ่านตั้งแต่พื้นฐานจนถึงบทความที่ยากระดับข้อสอบ

- เรียนรู้วิธีการทำข้อสอบ Writing อย่างครบถ้วนทั้ง Task 1 และ Task 2

- ฝึกฟังอย่างมีเทคนิคที่ได้ช่วยให้ตอบคำถาม Listening ถูกอย่างง่ายดาย

- ได้คลังคำศัพท์สำคัญที่ต้องรู้ เพื่อทำข้อสอบ IELTS ช่วยให้อัพคะแนนได้ถึง Band8+ อย่างมั่นใจ


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

- คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการเรียน ฝึกอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

- คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS 

Tense Overview
เวลา(นาที)
Tense Overview 4 Aspects FREE 13:44  
Present Simple Tense Vs Present Continuous Tense 26:12  
แบบฝึกหัดทบทวน 12:10  
Past Simple Tense Vs Present Perfect Tense Vs Present Perfect Continuous Tense 18:05  
Past Simple Tense Vs Past Continuous Tense Vs Past Perfect Tense 15:16  
Advanced Step Of Past Tense 13:25  
All Aspects Of Future Tense 13:27  
Finite and Non-finite Verbs
เวลา(นาที)
Finite Verb 11:14  
Non-Finite Verb 35:48  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 1 23:28  
แบบฝึกหัดทบทวน Part 2 25:50  
Finite & Non-finite Verb Exercise 31:42  
Verb กลุ่มที่แปลว่าทำให้ 14:10  
Participle Adjective Exercise 10:23  
Word Form
เวลา(นาที)
รูปแบบการดู Noun Verb 16:23  
รูปแบบการดู Adjective Adverb 20:40  
Word Form - Test Part 1 16:35  
Word Form - Test Part 2 10:08  
Word Form - Test Part 3 19:44  
The Passive
เวลา(นาที)
Passive Voice 9:11  
Active and Passive Voice - Test Part 1 14:47  
Active and Passive Voice - Test Part 2 12:48  
Relative Clause
เวลา(นาที)
Relative Clause 36:13  
Adjective Comparison
เวลา(นาที)
Adjective Comparison 5:32  
Superlative Form 14:32  
Comparison Test 18:50  
Conditional Sentences
เวลา(นาที)
Conditional Sentences 14:51  
Conditional Sentences - Test Part 1 16:10  
Conditional Sentences - Test Part 2 11:52  
IELTS Reading
เวลา(นาที)
Unit 1 Reading Strategies 1: Features of a Passage FREE 47:18  
Unit 2 Reading Strategies 2: Skimming, Speed Reading and Understanding a Passage 33:42  
Unit 3 Descriptive Passages 1: Scanning for Specific Details & Recognising Paraphrase 47:16  
Unit 4 Descriptive Passages 2: Completing Notes or a Flow-chart & Labelling a Diagram 1:06:57  
Unit 5 The Main Ideas 1: Identifying the Main Idea 55:40  
Unit 6 The Main Ideas 2: Understanding the Main Points & Identifying Information in a Passage 50:10  
Unit 7 Matching Information 1: Identifying Types of Information 24:17  
Unit 8 Matching Information 2: Locating and matching information 55:37  
Unit 9 Discursive Passages 1: Reading Discursive Passages & Identifying Theories and Opinions 1:27:52  
Unit 10 Discursive Passages 2: Matching Features 1:14:04  
Unit 11 Multiple-Choice Questions 1 43:57  
Unit 12 Multiple-Choice Questions 2: A Writer’s Purpose 19:46  
Unit 13 Opinions and Attitudes 1: Argumentative Texts & The Writer’s Views 56:40  
Unit 14 Opinions and Attitudes 2: Grammatical Features 41:49  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 1 35:44  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 2 part 1 18:13  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 2 part 2 25:31  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 3 part 1 33:07  
Unit 15 Practice Test 1 Passage 3 part 2 46:11  
IELTS Writing
เวลา(นาที)
Unit 1 Task 1 – Describing a Chart, Table or Graph 1: Understanding Graphs, Tables and Charts FREE 39:59  
Unit 2 Task 1 – Describing aChart, Table or Graph 2: More Complex Charts 21:20  
Unit 3 Task 1 – Describing a Chart, Table or Graph 3: Improving Your Task Achievement Score 40:05  
Unit 4 Task 1 – Comparing and Contrasting Graphs and Tables 1: Avoiding Repetition 15:07  
Unit 5 Task 1 – Comparing and Contrasting Graphs and Tables 2: Comparing and Contrasting Data 39:09  
Unit 6 Task 1 – Comparing and Contrasting Graphs and Tables 3: Grammatical Accuracy 27:37  
Unit 7 Task 1 – Describing Diagrams 1: Understanding a Diagram 13:39  
Unit 8 Task 1 – Describing Diagrams 2: Describing a Process 14:30  
Unit 9 Task 1 – Describing Diagrams 3: Lexical Resources 25:37  
Unit 10 Task 1 – Describing Maps 1: Describing a Map 22:24  
Unit 11 Task 1 – Describing Maps 2: Describing Changes in a Place 14:19  
Unit 12 Task 1 – Describing Maps 3: Grammatical Accuracy 24:09  
Unit 13 Task 2 – Getting Ready to Write 1: Understanding the Task 36:26  
Unit 14 Task 2 – Getting Ready to Write 2: Planning and Organising Your Ideas 36:12  
Unit 15 Task 2 – Getting Ready to Write 3: Getting Started 37:15  
Unit 16 Task 2 – Expressing Your Ideas Clearly 1: Linking Ideas 23:49  
Unit 17 Task 2 – Expressing Your Ideas Clearly 2: Lexical Resource 36:45  
Unit 18 Task 2 – Expressing Your Ideas Clearly 3: Expressing a Personal View 46:48  
Unit 19 Task 2 – Checking and Correcting 1: Developing Your Ideas Clearly 32:04  
Unit 20 Task 2 – Checking and Correcting 2: Grammatical Accuracy 37:47  
Unit 21 Task 2 – Checking and Correcting3: Assessing Your Language 33:54  
IELTS Speaking
เวลา(นาที)
Unit 1 Getting Ready to Speak FREE 29:17  
Unit 2 Part 1—Talking about Familiar Topics 12:58  
Unit 3 Grammatical Range and Accuracy 50:03  
Unit 4 Part 2 – Giving a Talk 1: Understanding the Task 39:00  
Unit 5 Part 2 – Giving a Talk 2: Improving Fluency and Coherence 27:45  
Unit 6 Part 2 – Giving a Talk 3: Organising Your Notes and Your Talk 22:43  
Unit 7 Part 3–Talking about Abstract Topics 1 42:22  
Unit 8 Part 3–Talking about Abstract Topics 2: Agreeing and Disagreeing 12:06  
Unit 9 Part 3–Talking about Abstract Topics 3: Improving Your Lexical Resource Score 21:07  
Unit 10 Checking, Correcting and Assessing 1: Dealing with Problems 19:03  
Unit 11 Checking, Correcting and Assessing 2: Pronunciation, Intonation and ‘Chunking’ 1:12:37  
Unit 12 Checking, Correcting and Assessing 3: Assessing Yourself and Improving Your Score 16:18  
Unit 13 - Practice Test 1 4:32  
Unit 14 - Practice Test 2 1:06  
IELTS Listening
เวลา(นาที)
Unit 1 Getting Ready to Listen 1: The Context FREE 26:47  
Unit 2 Getting Ready to Listen 2: Spelling 19:10  
Unit 3 Getting Ready to Listen 3: Numbers 30:10  
Unit 4 Identifying the Speakers 29:34  
Unit 5 Identifying Function 34:46  
Unit 6 Understanding Categories 15:35  
Unit 7 Paraphrase 1: Distractors 18:42  
Unit 8 Paraphrase 2: Recognising Paraphrase 35:56  
Unit 9 Paraphrase 3: Selecting from a List 14:53  
Unit 10 Places and Directions 1: Describing a Place 29:26  
Unit 11 Places and Directions 2: Directions 9:26  
Unit 12 Places and Directions 3: Labelling a Map 19:21  
Unit 13 Listening for Actions and Processes 1: Mechanical Parts 28:52  
Unit 14 Listening for Actions and Processes 2: Describing an Action or Process 23:08  
Unit 15 Listening for Actions and Processes 3: Describing a Process 12:13  
Unit 16 Attitude and Opinion 1: Identifying Attitudes and Opinions 17:05  
Unit 17 Attitude and Opinion 2: Persuading and Suggesting 26:12  
Unit 18 Attitude and Opinion 3: Reaching a Decision 22:15  
Unit 19 Following a Lecture or Talk 1: Main Ideas 39:40  
Unit 20 Following a Lecture or Talk 2: How Ideas Are Connected 21:37  
Unit 21 Following a Lecture or Talk 3: Understanding an Explanation 16:15  
Unit 22 Contrasting Ideas 1: Signposting Words 17:07  
Unit 23 Contrasting Ideas 2: Comparing and Contrasting Ideas 42:35  
Unit 24 Contrasting Ideas 3: Using Notes to Follow a Talk 32:30  
เฉลย IELTS Writing หน้า 31.pdf
Grammar_for_IELTS_TOEFL_SAT.pdf
IELTS_Reading.pdf
IELTS_Writing.pdf
IELTS_Listening.pdf
IELTS Listening Audio Files.zip
IELTS Speaking Audio and Video Files.zip
IELTS_Listening Band 8+.pdf
IELTS_Listening_Audio_Scripts.pdf
IELTS_Listening_Answers.pdf
IELTS Reading เฉลย.pdf
IELTS_Speaking.pdf
Grammar for IELTS.pdf
IELTS Speaking Audio and Video Files.zip
ขั้นตอน 1
เลือกคอร์สเรียนที่ต้องการสมัครเรียน จากนั้นคลิก "สมัครเรียน" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอน 2
กรอกอีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ หรือหากน้องเป็นนักเรียนใหม่ ให้กด "สมัครสมาชิก" ด้านล่างก่อนค่ะ
(สำหรับน้องที่เข้าสู่ระบบอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล และคลิก "เลือกวิธีชำระเงิน" เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไปได้เลย)

ขั้นตอน 3
เลือกวิธีการชำระเงิน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ บัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (แนะนำให้อ่านรายละเอียดของการชำระเงินแต่ละแบบ ก่อนเลือกวิธีที่สะดวกที่สุดค่ะ)

ขั้นตอน 4
ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ชื่อคอร์สที่สมัคร รวมถึงราคา ก่อนชำระเงิน
(หากมีคูปองส่วนลดให้ใส่รหัสคูปองที่ขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ)

เข้าสู่หน้าชำระเงิน สำหรับการชำระค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต และ Internet Banking
ให้กรอกข้อมูลต่างๆ และกดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ (สามารถเข้าเรียนได้ทันทีหลังชำระเงินเสร็จสมบูรณ์)

หากเลือกชำระผ่าน Counter Service หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ให้ทำการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและแจ้งโอนเงิน (สามารถเข้าเรียนได้ภายใน 1 วันทำการหลังชำระเงิน)

จ่ายผ่าน Counter Serviceพิมพ์ใบชำระเงิน แล้วไปชำระเงินที่ Counter Service
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 004-8-27777-2 โรงเรียนสอนภาษาพัชรวัฒน์
  ธ. กรุงไทย 980-9-95500-6 คุณพัชรา ชินประสาทศักดิ์
  ธ. ไทยพาณิชย์ 403-292-069-4 คุณพัชรา ลิมป์วรรณธะ
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน

เมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว จะมีแถบสีเขียวดังรูป ปรากฏขึ้นในหน้าแจ้งโอนเงิน
ขั้นตอน 5
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ จะได้อีเมล
ลงทะเบียนเรียนคอร์ส... ยืนยันการลงทะเบียน หลังจากที่ทีมงาน Berante Online ตรวจสอบยอดแล้ว คุณจะได้รับเมลนี้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียนค่ะ

ขั้นตอน 6
ใช้ Email และ Password ที่สมัครสมาชิกไว้ สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะ!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ 084-940-1940 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • เรียนไม่ง่วงเลยค่ะ เข้าใจเนื้อหาIELTS และมีเทคนิคในการทำโจทย์ค่ะ
  กานต์ชลิตา หอมมาก 112

 • พอเรียนแล้ว เรามั่นใจที่จะไปสอบมากขึ้นค่ะ thank you
  Tep Santisakul 112

 • ส่วนตัวคิดว่าอาจารย์อธิบายได้เก่งมากครับ บางเรื่องที่อ่านมาตั้งนาน ฟังอาจารย์ครั้งเดียวผมเข้าใจเลย
  Yaowaman Rattanapong 112

 • บทเรียนน่าสนใจทุกพาร์ทเลย มีแบบทดสอบให้ฝึกตลอด คิดว่าเข้าใจมากขึ้นเยอะค่ะ
  Sinn Siriwanich 112

 • ใครอยากประหยัดเวลาคอร์สนี้ช่วยได้นะ เรียนสนุก มีทริคดีๆเยอะเลย
  Burit Ahunai 112

 • ชอบเรียนกับครูพลอยที่สุดแล้วค่ะ ได้เทคนิคการทำข้อสอบเยอะเลย ที่สำคัญคือสอนเข้าใจมากๆ แทบไม่ต้องฟังซ้ำค่ะ
  Phichit Vejjajiva 112

 • เข้าใจในเนื้อหา IELTS มากขึ้น ครูสอนละเอียดมากครับ
  Sawinee Prugsanapan 112

 • เรียนกับครูพลอยแล้วได้เทคนิคดีๆเยอะเลยค่ะ
  Jutharat Jatusripitak 112

 • คุ้มมากค่า มีอาจารย์คอมเม้นท์งานให้ไม่จำกัด ดีมากๆค่ะเหมือยมีที่ปรึกษาตลอดเวลา
  Sawinee Prugsanapan 112

 • 2เรียนมาได้ 1 เดือนแล้วค่ะ สอนสนุกมาก จะพยายามต่อไปค่ะ
  Burit Ahunai 112