# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BR0016 Vocab for Admission ฿ 2,900 รายละเอียด สมัครเรียน
BR0017 Grammar for Admission ฿ 1,900 รายละเอียด สมัครเรียน
BR0018 ตะลุยโจทย์ TGAT ENG ฿ 4,500 รายละเอียด สมัครเรียน
BR0019 ตะลุยโจทย์ A-level ENG ฿ 4,500 รายละเอียด สมัครเรียน
BR0020 โค้งสุดท้าย TGAT ENG ฿ 1,900 รายละเอียด สมัครเรียน
BR0021 โค้งสุดท้าย A-level ENG ฿ 1,900
฿ 999
รายละเอียด สมัครเรียน
BR1003 Pack TCAS (TGAT + A-level) ฿ 9,000
฿ 6,715
รายละเอียด สมัครเรียน
BR1005 Pack Full TCAS ฿ 13,800
฿ 8,925
รายละเอียด สมัครเรียน
BR1008 Pack TGAT Eng ฿ 5,499
฿ 4,674
รายละเอียด สมัครเรียน
BR1009 PACK A-LEVEL ENG ฿ 5,499
฿ 4,675
รายละเอียด สมัครเรียน