# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BR0006 Grammar ม.ต้น 1 ฿ 3,500 รายละเอียด สมัครเรียน
BR0007 Grammar ม.ต้น 2 ฿ 3,500 รายละเอียด สมัครเรียน
BR0009 สรุป Grammar เข้า ม.4 ฿ 1,900 รายละเอียด สมัครเรียน
BR1001 Pack Grammar ม.ต้น 1 & 2 ฿ 7,000
฿ 5,900
รายละเอียด สมัครเรียน