# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE2011 ปรับพื้น ม.ปลาย ฿ 3,600 รายละเอียด
BE2021 Grammar ม.ปลาย ฿ 3,600 รายละเอียด
BE2120 เคล็ดลับข้อสอบ Error ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2211 Roots of Words & Idioms สุดยอดคำศัพท์และสำนวน ฿ 3,900 รายละเอียด
BE2220 เทคนิคการอ่าน Reading ขั้นเทพ ฿ 3,500 รายละเอียด
BE2230 เทคนิคการเขียน Writing ขั้นเทพ ฿ 5,500 รายละเอียด
BE2240 Vocab for Admission ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2250 Grammar For Admission ฿ 2,900 รายละเอียด
BE2310 ตะลุยโจทย์ GAT ENG ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2320 ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE2330 English ONET ม.6 ฿ 3,500 รายละเอียด