# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4100 English for Work พูดอย่างเซียน เขียนอย่างโปรฯ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4110 Grammar for Job ฿ 1,900 รายละเอียด
BE4120 Email Writing ฿ 1,490 รายละเอียด
BE4130 Speaking English for Job ฿ 2,900 รายละเอียด
BE4150 English Job Interview ฿ 1,290 รายละเอียด
BE4201 Perfect New TOEIC 750+ ฿ 3,900 รายละเอียด