# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4100 English for Work พูดอย่างเซียน เขียนอย่างโปรฯ ฿ 5,100
฿ 4,500
รายละเอียด
BE4200 HOT TOEIC 750 UP ฿ 4,500
฿ 3,490
รายละเอียด
BE4300 เทคนิคพิชิตคะแนนสอบ CUTEP 70 UP ฿ 5,100
฿ 3,990
รายละเอียด
BE4401 ติวสอบ ก.พ. แบบเหนือเมฆ ฿ 4,500 รายละเอียด
BE4402 Perfect TOEFL and IELTS ฿ 25,000 รายละเอียด