# รหัสวิชา คอร์สเรียน ราคา
BE4120 Email Writing ฿ 1,490 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4130 Speaking English for Job ฿ 2,900 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4150 English Job Interview ฿ 1,290 รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4160 English for Work 1 ฿ 2,900
฿ 2,490
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4170 English for Work 2 ฿ 2,900
฿ 2,490
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4180 PACK English for Work 1&2 ฿ 5,800
฿ 4,500
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4190 English for Presentation ฿ 2,900
฿ 2,490
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า
BE4201 Perfect New TOEIC 750+ ฿ 3,900
฿ 1,900
รายละเอียด เพิ่มลงตะกร้า